Jak poinformował PAP Tomasz Kowaluk z PWiK w Gorzowie Wlkp., w czwartek nastąpiła oficjalna prezentacja zmodernizowanej części oczyszczalni.

„Dzięki modernizacji nastąpiła poprawa stabilizacji biologicznej osadu i rozszerzenie możliwości jego wykorzystania np. w celach rolniczych, bardziej efektywny jest także proces oczyszczania ścieków, zmniejszyła się także uciążliwość zapachowa oczyszczalni” - powiedział PAP Kowaluk.

Dodał, że obecnie proces technologiczny związany z przeróbką osadów odbywa się automatycznie, co znacząco podwyższyło standard techniczny oczyszczalni.

W ramach przedsięwzięcia m.in. wybudowano w miejsce starych nowe zamknięte komory fermentacyjne, powstała stacja mechanicznego odwadniania osadu, zmodernizowano budynek zagęszczania osadów oraz wybudowano zbiornik na powstały w wyniku fermentacji kompost.

Modernizacja oczyszczalni ścieków była częścią większego projektu. Wartość całego przedsięwzięcia, obejmującego miasto i ościenne gminy, to ponad 221,5 mln zł, w tym ok. 113 mln zł stanowi dofinansowanie z UE. Prace w terenie rozpoczęły się w 2010 r., zakończenie planowane jest we wrześniu 2015 r.

W ramach inwestycji zostanie wybudowanych 64,2 km i zmodernizowanych 8 km wodociągów. Powstanie także 150,1 km sieci kanalizacyjnej, a ponad 15 km już istniejącej zostanie zmodernizowane. Ponadto powstanie 89 przepompowni niezbędnych przy eksploatacji systemu.

Oczyszczalnia ścieków w Gorzowie Wlkp. została uruchomiona w 1980 r., od tego czasu przeszła kilka gruntownych modernizacji, by sprostać stale podnoszonym normom ochrony środowiska. Nie licząc ostatniej, największe z nich przeprowadzono w latach 1995-99 i 2006-2007.

Obecnie oczyszczalnia jest w stanie usunąć zanieczyszczenia z 42 tys. m sześć. ścieków na dobę; obsługuje nie tylko ok. 125-tysięczny Gorzów, ale i przyległe gminy. (PAP)