Rzecznik prasowy gminy Henryk Nogala powiedział w środę PAP, że w strategii gminy na lata 2014-2020 zapisane zostało poszukiwanie energii z wód geotermalnych dla potrzeb turystycznych a także odzyskiwanie ciepła dla potrzeb ogrzewania, np. mieszkań.

Jak mówił Nogala, w tegorocznym budżecie gminy zapisane jest 300 tys. zł, które mają być przeznaczone na projekt będący potwierdzeniem występowania źródeł geotermalnych na terenie gminy.

Informacje o występowaniu gorących źródeł pochodzą z lat 60. i 70. ub. wieku. "Przy okazji poszukiwania ropy i gazu na terenie gminy wykonawcy odwiertów stwierdzili wtedy, że znajdują się takie źródła. Temperatura wody to około 60 stopni Celsjusza, czyli mogłaby być ona wykorzystana np. do ogrzewania budynków" - powiedział Nogala.

Kiedy operator wyłoniony w przetargu potwierdzi obecność gorących źródeł, gmina w kolejnych latach poszukiwać będzie podmiotów zewnętrznych, żeby sfinansować bardzo drogie odwierty - dodał Nogala.

Przetarg na sporządzenie dokumentacji potwierdzającej obecność źródeł geotermalnych ma zostać ogłoszony w drugim lub trzecim kwartale br.(PAP)