Pięć pierwszych konkursów skierowanych jest przede wszystkich do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. „DIP ma do rozdysponowania w tych konkursach około 250 mln zł” - poinformowała w czwartek dziennikarzy dyrektor DIP Renata Granowska. 
W ramach ogłoszonych konkursów dolnośląscy przedsiębiorcy będą mogli starać się o dofinansowanie m.in. na zatrudnianie badaczy, techników, prace budowlane, zakup aparatury naukowo-badawczej, czy zakup lub wynajem tzw. środków trwałych czyli budynków i gruntów. Kwoty dofinansowania będą sięgać od 25 proc do 80 proc. wartości zgłoszonych projektów. 
„Promowane będą projekty innowacyjne oraz projekty, które będą kładły nacisk na komercjalizacje badań naukowych” - dodała Granowska. 
Do końca tego roku DIP chce ogłosić kolejne konkursy dla małych i średnich przedsiębiorstw na kwotę około 400 mln zł. Ogłaszane w kolejnych miesiącach konkursy, będą wspierały m.in. internacjonalizację przedsiębiorstw z terenu województwa, czyli pomoc w ekspansji na rynki zagraniczne. Dodatkowo możliwe będą dofinansowania w ramach działań związanych z efektywnością energetyczną. Chodzi o modernizację energetyczną zakładów oraz wymianę źródeł energii na odnawialne. 
W sumie DIP dysponuje pulą około 2 mld zł przeznaczonych głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw z województwa dolnośląskiego. 
Z 2,2 mld euro w ramach RPO dla Dolnego Śląska 70 proc. kwoty pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a pozostała część z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Komisja Europejska w grudniu 2014 r. zatwierdziła, że 415,5 mln euro zostanie przeznaczonych na przedsiębiorstwa i innowacje, przede wszystkim na badania, rozwój technologiczny firm i wzmacnianie ich konkurencyjności. Ponad 392 mln euro zaplanowano na produkcję energii ze źródeł odnawialnych, a ponad 340 mln euro zostanie wydanych na rozwój infrastruktury transportowej.