Krajowy Fundusz Mieszkaniowy (KFM), finansowany z budżetu państwa, powstał w 1995 r. Spółdzielnie mieszkaniowe oraz TBS-y mogły zaciągać preferencyjne kredyty na budowę mieszkań, z długim okresem spłaty i oprocentowaniem poniżej rynkowych stóp procentowych. Fundusz zlikwidowano w 2009 r. W tym czasie TBS-y i spółdzielnie wybudowały ok. 96 tys. mieszkań.

Dyrektor Departamentu Budownictwa Społecznego BGK Dariusz Stachera zwrócił w rozmowie z PAP uwagę, że TBS-y potrzebują długoterminowego finansowania na inwestycje mieszkaniowe. "Banki komercyjne niechętnie udzielają kredytów na 25 czy 30 lat, raczej ograniczają się do krótszego finansowania. Taka tendencja utrzymuje się od 2008 roku. Budownictwo społeczne w Polsce nie jest efektywnie finansowane przez rynek bankowy" - ocenił.

Dodatkowo - jak zaznaczył Stachera - większość TBS-ów należy do gmin, dlatego aby uzyskać kredyt, muszą ogłosić przetarg.

"W takim postępowaniu TBS musi przewidzieć wszelkie techniczne szczegóły transakcji, terminy i sposób spłaty kredytu czy kalendarz odsetkowy. Bank musi spełnić wymagania TBS-u, które są określane w tzw. specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Jeżeli bank nie wywiąże się z tego, to nie może uczestniczyć w przetargu" - podkreślił dyrektor BGK.

"Sztywny gorset zamówień publicznych nie sprzyja takim transakcjom. Każda inwestycja mieszkaniowa jest indywidualna. Często jest trudno z góry określić istotne warunki zamówienia na finansowanie komercyjne, bo każda transakcja wymaga indywidualnego podejścia" - dodał Stachera.

Dlatego BGK zaproponował TBS-om nową formę finansowania inwestycji mieszkaniowych poprzez emisję obligacji długoterminowych, zabezpieczonych hipoteką. "W Stanach Zjednoczonych wiele inwestycji komunalnych w budowę mieszkań, ale też infrastrukturalnych jest finansowanych obligacjami. I to się tam sprawdza. BGK bazuje trochę na modelu amerykańskim oraz kredycie budowlanym" - podkreślił Stachera.

Wyjaśnił, że w przypadku emisji obligacji zarówno bank, jak i TBS będą zwolnione z przetargu. "BGK będzie odpowiadał za organizację emisji, obsługiwał ją i rozliczał. Będzie gwarantem powodzenia takiej emisji poprzez wykup wszystkich papierów wyemitowanych przez TBS. TBS będzie je systematycznie wykupował, zgodnie z harmonogramem" - powiedział dyrektor BGK.

Zapowiedział, że jeżeli będzie więcej takich emisji, to wówczas BGK będzie mógł przekazać papiery na rynek obrotu obligacji Catalyst. "TBS otrzyma symboliczną statuetkę emitenta, wejdzie na rynek obligacji. To podniesie jego prestiż" - powiedział.

Stachera poinformował ponadto, że "emisja obligacji jest atrakcyjna cenowo w stosunku do kredytu komercyjnego".

BGK podpisał już umowę z TBS-em w Opolu. Pieniądze z emisji w wysokości 5 mln zł pozwolą mu sfinansować budowę bloku z 74 lokalami. Długość finansowania w tym przypadku to 15 lat. "Z kilkoma kolejnymi TBS-ami jesteśmy bliscy podpisania umowy, a rozmowy z kolejnymi kilkunastoma są na różnych etapach zaawansowania" - powiedział dyrektor BGK.

W Polsce jest ok. 190 TBS-ów gminnych oraz blisko 40 prywatnych.

Dorota Zawiślińska (PAP)