Szkolne wycieczki w Tatrach tylko z przewodnikiem

Środowisko

Maj i czerwiec to szczytowy sezon wycieczek szkolnych w Tatrach. Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) przypominają o obowiązku zapewnienia takim grupom opieki licencjonowanego przewodnika nie...

20.05.2015

Audyt ważny dla start-upów

O zbliżających się zmianach w systemie nadzoru publicznego, a także istotnej dla start-upów współpracy z biegłymi rewidentami mówiła wiceminister finansów Dorota Podedworna-Tarnowska podczas...

20.05.2015

UOKiK: reklamacja także bez paragonu

Prawo konsumenta do reklamacji nie może być w żaden sposób ograniczane. Nie wolno też sugerować, że nie będzie możliwości jej złożenia w przypadku utraty paragonu przypominał UOKiK w decyzji wydanej...

20.05.2015

Kto odpowiada za szkody spowodowane robotami budowlanymi?

Budownictwo

Wadliwa realizacja inwestycji budowlanej upoważnia inwestora do skorzystania z przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi. Może on też żądać naprawienia szkody powstałej na skutek niewykonania lub...

20.05.2015

Polskie kąpieliska nadal brudne

Środowisko

Bruksela zbadała czystość kąpielisk morskich i śródlądowych. Polska wypada zdecydowanie gorzej niż większość państw europejskich. Również dlatego że kąpielisk nie obowiązuje pełen system...

20.05.2015

Eksperci: ustawa o OZE ma wady

Środowisko

Największym zagrożeniem funkcjonowania systemu wprowadzonego przez ustawę o odnawialnych źródłach energii może być zjawisko składania zaniżonych cenowo ofert - ocenili eksperci po pierwszej w Polsce...

20.05.2015

Mieszkańcy Choczewa i Greenpeace nie chcą odwiertów

Środowisko

Stowarzyszenie Wydma Lubiatowska (Pomorskie) i Greenpeace domagają się zaprzestania robót geologicznych w ramach prac przygotowawczych pod ewentualną budowę elektrowni jądrowej w gminie Choczewo. PGE...

20.05.2015