Na Dolnym Śląsku mimo proekologicznych inwestycji nadal występują przekroczenia dopuszczalnych stężeń szkodliwych związków w powietrzu. Dużym problemem jest emisja pyłów i gazów z kotłowni węglowych i domowych pieców. Sytuację ma poprawić program „KAWKA”, finansowany przez fundusze ochrony środowiska.

Jak powiedział prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Marek Mielczarek, w wyniku realizacji programu zmniejszy się emisja dwutlenku węgla o 4,8 tys. ton w ciągu roku. „Do powietrza, którym oddychają mieszkańcy dolnośląskich miast trafi także mniej niebezpiecznych pyłów: PM10 i PM2,5. Ich emisja zmniejszy się w sumie o blisko 60 ton w ciągu roku” - zapowiedział.

Pieniądze w ramach programu „KAWKA” zostaną m.in. przeznaczone na: ocieplanie budynków, wymianę stolarki okiennej w budynkach wielorodzinnych, budowę sieci ciepłowniczych, wymianę kotłów węglowych na gazowe oraz montaż instalacji solarnych.

Łączna wartość przedsięwzięć zgłoszonych do dofinansowania wynosi ponad 41,4 mln zł, natomiast wnioskowana wysokość wsparcia z funduszy ochrony środowiska to 35,7 mln zł.

„Wysokość dofinansowania może wynieść nawet 90 proc. kosztów kwalifikowanych, z czego do 45 proc. to pieniądze w formie bezzwrotnej dotacji ze środków NFOŚiGW, a 15 proc. ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu. Natomiast do 30 proc. może wynieść pożyczka ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu” - twierdzi Mielczarek.