Ogłoszone zostały nowe wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni...
02.10.2014
Budownictwo
Woj. warmińsko-mazurskie z pieniędzy unijnych mijającej perspektywy na lata 2007-2013 najwięcej, bo...
PAP
02.10.2014
Budownictwo
Sąd Okręgowy w Warszawie w postępowaniu upominawczym na skutek pozwu wniesionego przez Polimex oraz...
PAP
02.10.2014
Budownictwo
Mniejsze miasta stały się atrakcyjnym rynkiem dla deweloperów. Choć tylko 1,9 mln z ponad 11 mln...
02.10.2014
Budownictwo
Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej każde miasto w poszczególnych państwach powinno...
PAP
01.10.2014
Środowisko
Informacje o środowisku decydują nie tylko o jego ochronie, ale wpływają też na koszty...
PAP
01.10.2014
Środowisko
Przyspieszenie prac nad kodeksem budowlanym a także inwestycjami drogowymi i kolejowymi oraz jak...
PAP
01.10.2014
Budownictwo
W latach 2014-2020 ma powstać w Polsce 1770 km autostrad, dróg ekspresowych oraz 35 obwodnic za 93...
PAP
01.10.2014
Budownictwo
Rzeszowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg na budowę...
PAP
01.10.2014
Budownictwo
Czy można nakazać właścicielowi przepustu pod drogą gminną odprowadzającego wody opadowe z drogi po...
Lucyna Osuch - Chacińska
01.10.2014
Środowisko
Pytanie dotyczy sytuowania budynku mieszkalnego na czynnej istniejącej studni. Woda do zaopatrzenia...
Jakub Mazurkiewicz
01.10.2014
Budownictwo
Fragment rzeki Rawki na Mazowszu zwyciężył w konkursie na Rzekę Roku 2014 organizowanym przez...
PAP
01.10.2014
Środowisko
Czy w ramach nieprofesjonalnego zbierania zużytych artykułów konsumpcyjnych można zbierać w...
Jerzy Janusz
01.10.2014
Środowisko
Podmiotem zobowiązanym do wypłaty odszkodowania jest inwestor, na wniosek którego zostało wydane...
Anna Dudrewicz
01.10.2014
Budownictwo
W pierwszych trzech kwartałach roku w Polsce upadło 619 firm. To mniej niż w 2012 i 2013 roku, ale...
Inny
01.10.2014
Już w ponad 546 miejscowościach w Polsce odbywają się protesty przeciwko farmom energii odnawialnej...
Izabela Seredocha
01.10.2014
Środowisko
Ministrowie środowiska państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) oraz towarzyszący im przedstawiciele...
PAP
01.10.2014
Środowisko
Czy reklamówki sprzedawane, a nie dołączane za darmo do sprzedawanych produktów w sklepie będącym...
Justyna Gryczka-Jezierska
01.10.2014
Środowisko
Z dniem 1 stycznia 2012 r. zniesiono numer identyfikacji podatkowej (NIP) nadany osobom fizycznym...
Tomasz Krywan
01.10.2014
We wtorek mija termin zakończenia budowy centralnego odcinka II linii metra w Warszawie,...
PAP
30.09.2014
Budownictwo
Ponad 50 misji zagranicznych polskich firm, 244 kontrakty zagraniczne i 1273 umowy krajowe...
PAP
30.09.2014
Środowisko
Czy właściciel nieruchomości, na której jest budynek biurowy i obok parking (na dworze) może...
PAP
30.09.2014
Budownictwo
Negocjowana od ponad roku umowa o wolnym handlu między UE a USA (TTIP) budzi w UE - poza nadziejami...
PAP
30.09.2014
Środowisko
Dziesięć firm i konsorcjów złożyło oferty w drugim etapie przetargu na budowę 1,5-kilometrowej...
PAP
30.09.2014
Budownictwo
W ciągu ostatnich 40 lat o ponad połowę spadła populacja około 3 tys. gatunków ryb, ptaków, ssaków,...
PAP
30.09.2014
Środowisko
Trwają konsultacje społeczne projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie oceny okresowej...
Justyna Gryczka-Jezierska
30.09.2014
Środowisko
Umowa deweloperska została uregulowana w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub...
Małgorzata Modrzejewska
30.09.2014
Budownictwo
Rynek magazynowy w Polsce rozwija się najszybciej spośród krajów Europy Środkowej i Wschodniej...
PAP
30.09.2014
Budownictwo
Spadek spożycia, upadające zakłady, ogromne rozdrobnienie, ale też brak rąk do pracy i rozwijające...
PAP
30.09.2014
Czy biegły rewident prowadzący działalność gospodarczą musi być podatnikiem VAT?
Tomasz Krywan
30.09.2014