„Podyskutujmy o klimacie w naszym powiecie!”

"Podyskutujmy o klimacie w naszym powiecie!" – to hasło, pod którym 3 października ruszył cykl 90 debat na temat tego, jak wykorzystać zmiany klimatu do rozwoju gospodarczego i jak adoptować się do zmian klimatycznych. Odbędą się one w 90 powiatach.

Organizatorami wydarzenia są: Instytut na rzecz Ekorozwoju, Związek Powiatów Polskich oraz Community Energy Plus, którzy dążą do tego, by ochrona klimatu stała się istotnym punktem w strategiach rozwoju powiatów, miast i gmin.

Na potrzeby projektu przeprowadzono badania wśród liderów społeczności powiatowych, z których wynika, że świadomość zmian klimatu jest wciąż jeszcze zbyt mała. Mylone są pojęcia: adaptacja do zmian klimatu a ochrona klimatu. Mało kto ma pomysł, jak zmiany klimatu wykorzystać do rozwoju powiatów. W kontekście tego badania debaty stają się bardzo istotne i potrzebne, a nowatorskie rozwiązania chroniące klimat to również szansa na rozwój lokalnego rynku pracy i gospodarki.

Obejmując honorowy patronat nad wydarzeniem, minister środowiska, Marcin Korolec powiedział: "Działania na rzecz ochrony klimatu i dostosowania do zachodzących zmian traktuję jako integralną część zrównoważonego rozwoju naszego kraju. Rozwoju - odbywającego się z poszanowaniem środowiska naturalnego i przyczyniającego się do poprawy jakości naszego życia. Liczę, że prowadzona w ramach projektu dyskusja doprowadzi, z jednej strony do identyfikacji niezbędnych, a jednocześnie najskuteczniejszych i najbardziej efektywnych kosztowo z punktu widzenia potrzeb i możliwości danego powiatu działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu i sposobów ograniczenia emisji CO2. Z drugiej – do podzielenia się już uzyskanymi pozytywnymi doświadczeniami i dobrymi praktykami, które będą mogły być z powodzeniem stosowane przez inne powiaty i gminy. Materiał z debat będzie również dla mnie przyczynkiem do zastanowienia się nad tym, jak usprawnić naszą politykę klimatyczną, ale również inwestycyjną."

Pomysł projektu i debat klimatycznych został zainspirowany działaniami Kornwalii, jednego z biedniejszych regionów Wielkiej Brytanii, który z powodzeniem wykorzystał zmieniający się klimat i adaptację do jego zmian dla własnego rozwoju i podniesienia jakości życia mieszkańców.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.mos.gov.pl, stan z dnia 4 października 2012 r.

Data publikacji: 4 października 2012 r.