Sieci szerokopasmowe - planowanie, realizacja i działalność operatorska

28 sierpnia w Warszawie odbędzie się konferencja "Sieci szerokopasmowe: Regionalne sieci szkieletowe i dystrybucyjne – planowanie, realizacja i działalność operatorska. Ostatnia mila – finansowanie i realizacja”.

Konferencja odbywa się pod patronatem Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Sejmowej Komisji Infrastruktury. Organizatorzy zapraszają do udziału w spotkaniu przedstawicieli beneficjentów Regionalnych Programów Operacyjnych (Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Program Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka”), przedstawicieli jednostek rządowych i samorządowych, administracji publicznej, operatorów, dostawców sprzętu oraz firm budujących sieci. Osoby reprezentujące branżę przedstawią plany i przyjęte strategie reprezentowanych grup. Wspólnie z regulatorem zastanowią się nad wypracowaniem wspólnych rozwiązań i koncepcji realizacji projektów sieci szerokopasmowych w Polsce. Do głównych zagadnień poruszonych na konferencji będzie należał m.in. stan realizacji projektów budowy szerokopasmowych sieci regionalnych, a także w jaki sposób zbudować sieci szerokopasmowe oraz jak najefektywniej wykorzystać aktywną część sieci regionalnych.

Opracowała: Wanda Pszczółkowska

Źródło: www.newseria.pl, stan z dnia 21 sierpnia 2012 r.

Data publikacji: 21 sierpnia 2012 r.