Stan polskiego rynku solarów według IEO

Instytut Energetyki Odnawialnej wydał kolejną edycję raportu poświęconego kondycji polskiego rynku kolektorów słonecznych.

Jak czytamy w raporcie "Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2012", obecnie w naszym kraju działają 74 firmy produkujące i dystrybuujące instalacje solarne, z czego większość stanowią importerzy. Według IEO, na polskim rynku dostępnych jest ponadto 440 typów kolektorów słonecznych.

Eksperci Instytutu wyliczyli, że w ubiegłym roku sprzedaż kolektorów słonecznych wzrosła w naszym kraju o 70%, przy czym w przypadku dużych firm sprzedających ponad 1000 m2 kolektorów rocznie wzrost sprzedaży wyniósł średnio 150%. Dzięki temu, pod względem ilości sprzedanych kolektorów, w ubiegłym roku polski rynek był na czwartym miejscu w Europie - po Niemczech, Włoszech i Hiszpanii.

IEO podkreśla, że spadek sprzedaży zanotowały natomiast firmy instalacyjne, które nie zdążyły przygotować swoich pracowników do obsługi programu dopłat z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kredytów na zakup instalacji solarnych. Raport podaje też, że na polskim rynku solarów działa około 1,5-2 tys. małych firm instalacyjnych.

Prezes IEO, Grzegorz Wiśniewski, zauważa, że dynamikę wzrostu rynku kolektorów słonecznych w naszym kraju powinno utrzymać zwiększenie budżetu programu NFOŚiGW, a także dobre perspektywy finansowania w ramach unijnego budżetu na lata 2014-2020. Zdaniem prezesa IEO, polska branża kolektorów słonecznych stanowi także naturalną bazę do rozwoju nowego rynku instalacji fotowoltaicznych.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.heliosfera.pl, stan z dnia 5 października 2012 r.

Data publikacji: 5 października 2012 r.