Podkarpacie: 140 mln złotych na inwestycje wodno-ściekowe

Oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, sieci kanalizacyjne i wodociągowe – te i inne projekty w zakresie gospodarki wodno–ściekowej otrzymały dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 7 sierpnia zarząd województwa zatwierdził listę projektów.

Ogłoszony w 2011 roku nabór wniosków dotyczył działania pn. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Na zatwierdzonej liście rankingowej dla tego naboru znalazło się aż 96 inwestycji. Wszystkie przeszły pozytywną oceną samorządu województwa. Na razie jednak dofinansowanie otrzyma 66 zadań na łączną kwotę 137.058.875,74 zł. Kolejne umowy będą zawierane w momencie zwolnienia się środków będących między innymi wynikiem oszczędności poprzetargowych.

Zatwierdzone projekty są dofinansowane w 75% lub 50% w zależności od tego jak wnioskowała dana gmina. Największą kwotę dofinansowania 4 mln złotych dostanie aż osiem projektów. To już drugi nabór wniosków na działania w zakresie gospodarki wodno – ściekowej.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.umwp.podkarpackie.pl, stan z dnia 17 sierpnia 2012 r.

Data publikacji: 17 sierpnia 2012 r.