Mniej oddanych mieszkań

Przed kilkunastoma dniami GUS opublikował opracowanie pt. „Budownictwo – wyniki działalności w 2011 r.”. Znaleźć w nim można szereg interesujących danych dotyczących nie tylko produkcji budowlano-montażowej, ale także rynku mieszkaniowego. Postaram się przedstawić kilka z nich.

Jedną z ważniejszych kategorii analizowanych przez zainteresowanych rynkiem mieszkaniowym jest liczba mieszkań oddanych do użytkowania. W tej kategorii rok 2011 r. okazał się najsłabszy na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Liczba oddanych mieszkań ledwo przekroczyła poziom 130 tys., podczas gdy jeszcze w latach 2008-2009 sięgała 160 tys. Na tle tych danych dobrze wygląda budownictwo indywidualne, które w porównaniu do ubiegłego roku odnotowało ponad 4%-owy wzrost liczby oddanych mieszkań. Wprawdzie i tak jest to gorszy wynik niż w bardzo dobrym pod tym względem 2008 r., jednak ta część rynku prezentuje się stabilnie, regularnie przekraczając pułap 70 tys. oddanych mieszkań. W ujęciu procentowym udział ten sięgnął 56%, co oznacza najwyższy udział w ostatnim pięcioleciu.

Za spadek całkowitej liczby oddanych mieszkań w ubiegłym roku w największym stopniu odpowiada zatem kategoria mieszkań budowanych na sprzedaż i wynajem. W tej kategorii już drugi rok z rzędu odnotowano bowiem spadek. W 2011 r. mieszkania w tej kategorii nie osiągnęły nawet poziomu 50 tys. mieszkań, podczas gdy jeszcze w 2008 r. ich liczba przekraczała 70 tys. Mieszkania komunalne, spółdzielcze, zakładowe oraz społeczne czynszowe tak jak w poprzednich latach stanowią niewielki wycinek rynku stąd ich wpływ na całkowitą liczbę mieszkań jest znikomy. Kolejne interesujące informacje odnajdziemy analizując dane mieszkań oddanych do użytkowania w podziale na województwa i według form budownictwa. W większości województw wyraźnie dominuje budownictwo indywidualne. Zdarzają się jednak wyjątki. W województwie pomorskim więcej mieszkań wybudowali przedsiębiorcy z przeznaczeniem na sprzedaż i wynajem, niż inwestorzy indywidualni. W podlaskim, mazowieckim i dolnośląskim udziały obu tych form budownictwa są bardzo zbliżone. Porównując wyniki z poszczególnych województw z danymi z 2010 r. można stwierdzić, iż w ujęciu procentowym do największego spadku liczby oddanych mieszkań doszło w województwie opolskim. Analizowana wartość spadła tam bowiem o jedna piątą. O wyjątkowo słabej kondycji tamtejszego rynku dodatkowo świadczy fakt, iż było to województwo o najmniejszej liczbie oddawanych mieszkań, wobec czego potencjał spadkowy (niska baza) był już na starcie mocno ograniczony. O 30% r/r wzrosła z kolei liczba mieszkań oddanych w woj. świętokrzyskim. To województwo także znajduje się obok wymienionego wcześniej opolskiego w ogonie stawki pod względem liczby oddawanych mieszkań. Nawet tak duży wzrost nie pozwolił świętokrzyskiemu na awans z dotychczasowego przedostatniego miejsca. Z danych udostępnionych w opracowaniu możemy także spróbować oszacować liczbę oddanych domów jednorodzinnych. W 2011 r. oddano do użytku 67 tys. budynków mieszkalnych przystosowanych do stałego zamieszkania z 1 bądź 2 mieszkaniami. Z tej liczby 67% przypadało na obszary wiejskie.

Źródło: inf. pras. Emmerson S.A., stan z dnia 17 sierpnia 2012 r.

Data publikacji: 17 sierpnia 2012 r.