Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego

Podpisano umowę na realizację prac budowlanych, związanych z przebudową Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW). Projekt modernizacji WWW jest współfinansowany z Programu Infrastruktura i Środowisko. Koszt modernizacji i udrożnienia Kanału Powodziowego i Starej Odry od dolnego stanowiska jazu Psie Pole do mostów kolejowych Poznańskich wyniesie 280 mln zł.

To pierwszy z czterech kontraktów realizowanych w ramach projektu "Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (w zakresie obiektów ochrony przed powodzią zarządzanych przez RZGW we Wrocławiu)" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość inwestycji to ponad 1,4 mld zł, z czego prawie 365 mln zł pochodzić będzie ze środków UE. Prace będą prowadzone przez dwa najbliższe lata. Umowa na wykonanie prac budowlanych została podpisana 1 sierpnia br. przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz konsorcjum firm „Energopol-Szczecin” S.A.- Lider, JSC “AZERKORPU”. Obejmuje ona m.in. udrożnienie Kanału Powodziowego wraz z mostem Chrobrego i mostami Jagiellońskim oraz wyremontowanie wału rozdzielczego pomiędzy Kanałem Powodziowym i Kanałem Nawigacyjnym, a ponadto zwiększenie przepustowości koryta Starej Odry, mostu drogowego Warszawskiego, mostu kolejowego Warszawskiego, mostu Trzebnickiego, mostu Osobowickiego i mostu kolejowego Poznańskiego. Rozbudowany o jeszcze jedno przęsło zostanie jaz na Różance. Zaplanowano ponadto remont konstrukcji śluzy Różanka oraz modernizację korpusu wału rozdzielczego pomiędzy Starą Odrą, a kanałem Miejskim.

Opracowanie: Wanda Pszczółkowska

Źródło: www.mos.gov.pl, stan z dnia 8 sierpnia 2012 r.

Data publikacji: 8 sierpnia 2012 r.