Konkurs na stanowisko Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Wojewoda Pomorski ogłosił konkurs na stanowisko Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wśród głównych obowiązków wymieniono: realizację zadań wynikających z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, sporządzanie planów finansowania ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, prowadzenie rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz gromadzenie dokumentacji w tym zakresie, wydawanie decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych a także inne. Dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesyłać w terminie do dnia 3 września 2012 r. na adres Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: www.gdansk.uw.gov.pl/index.php?n=5372

Opracowała: Wanda Pszczółkowska

Źródło: www.uw.gda.pl, stan z dnia 17 sierpnia 2012 r.

Data publikacji: 17 sierpnia 2012 r.