Koncesja na roboty budowlane do wzięcia w Łomży

Urząd Miejski w Łomży ogłosił postępowanie, którego przedmiotem jest realizacja "Budowy Miejskiego Centrum Handlowo-Komunikacyjnego w Łomży przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego". Przedsięwzięcie będzie polegać na zmianie sposobu zagospodarowania terenu, na którym aktualnie zlokalizowany jest dworzec PKS w Łomży.

Celem inwestycji jest zapewnienie nowoczesnej infrastruktury łączącej wiele funkcji, m.in.: transportowych, administracyjnych, handlowych, usługowych, biurowych, hotelowych, rozrywkowych, gastronomicznych, usług bankowych i usług ubezpieczeniowych. Jednym z głównych celów realizowanych przez wybudowaną w ramach przedsięwzięcia infrastrukturę, będzie udostępnienie i usprawnienie komunikacji autobusowej Łomży (autobusy międzymiastowe PKS, podmiejskie, miejskie, komunikacja przewoźników prywatnych). Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w formule PPP. Termin składania wniosków: 10 września 2012 r., godz. 10.00.

Opracowanie: Anna Stańczuk, RPE WKP

Źródło: www.ppp.gov.pl, stan z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Data publikacji: 13 sierpnia 2012 r.