GUGiK wspiera powiaty

7 sierpnia Główny Geodeta Kraju, Kazimierz Bujakowski, spotkał się z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego województwa zachodniopomorskiego oraz Starostą Świdwińskim - Przewodniczącym Zarządu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, aby porozmawiać o możliwości wsparcia działań podejmowanych przez samorządy powiatowe w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

W trakcie spotkania wskazano obszary działań, w których samorządy mogą uzyskać wsparcie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii: są to inicjatywy związane z modernizacją gruntów i budynków oraz działania związane z dostosowaniem ewidencji do potrzeb tworzonego Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach. Wskazane działania będą wymagały przygotowania wieloletniego programu prac modernizacyjnych i wykorzystania różnych źródeł finansowania zadań. Skorzystanie z funduszy unijnych wymaga działań podejmowanych na etapie opracowywania Regionalnych Programów Operacyjnych. Na szczeblu centralnym GUGiK zabiega o środki na realizację Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach i poprawę jakości danych włączanych do tego systemu.

Opracowanie: Wanda Pszczółkowska

Źródło: www.gugik.gov.pl, stan z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Data publikacji: 13 sierpnia 2012 r.