Termoizolacja budynków kluczem do poprawy efektywności energetycznej

25 października w Strasburgu odbędzie się II Międzynarodowe Forum ETICS. Konferencja europejskiej branży ociepleń to inicjatywa European Association for ETICS (EAE), w ramach którego działa również polskie Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO). Debata w Strasburgu toczyć się będzie wokół roli systemów ociepleń w zwiększeniu efektywności energetycznej tak w skali globalnej czy krajowej, jak i w indywidualnych gospodarstwach domowych.

Jak podkreśla Günther H. Oettinger, Komisarz UE ds. Energii, w Unii Europejskiej ogrzewanie i chłodzenie pochłania niemal 70% energii zużywanej przez prywatne budynki. Nawet stosując tylko technologie dostępne już dzisiaj zużycie to można zredukować przynajmniej o połowę. Oznacza to, że nie wykorzystuje się ogromnego potencjału w tej dziedzinie i marnuje zarówno zasoby energetyczne, jak i pieniądze. Efektywna konsumpcja energii przyczyni się do rozwoju firm i regionów, do zmniejszenia kosztów ponoszonych przez konsumentów i wreszcie do ochrony środowiska naturalnego. EAE reprezentuje ponad 85% europejskiego rynku systemów ociepleń. Na Forum zaprezentowane będą m.in. kluczowe inicjatywy podejmowane na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej budynków, jak również programy stymulacji inwestycji w termomodernizację.

Źródło: inf. pras., Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, stan z dnia 21 sierpnia 2012 r.

Data publikacji: 21 sierpnia 2012 r.