Zakończenie negocjacji w postępowaniu na budowę spalarni w Poznaniu

Władze Poznania zakończyły negocjacje z pięcioma firmami i konsorcjami, które ubiegają się o zaprojektowanie i budowę spalarni odpadów dla miasta.

Projekt "System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania", realizowany w ramach Działania 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem niebezpiecznych odpadów, Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), jest wspierany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Zadaniem partnera prywatnego będzie wybudowanie spalarni śmieci i instalacji do demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz ich eksploatacja. Inwestycja obejmuje także realizację programu edukacji ekologicznej oraz działania promujące i informujące.

Od września 2011 r. Poznań prowadził rozmowy z 11 firmami, które złożyły wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w I etapie. W wyłonionej piątce znajdują się firmy: Articulus Sp. z o.o., Itpok Sp. z o.o., Remondis Waste to Energy Sp. z o.o., Sita – Zielona Energia Sp. z o.o. oraz konsorcjum firm: DALVEO POZNAŃ Sp. z o.o., DALVEO POZNAŃ OPCO Sp. z o.o., CNIM POZNAŃ Sp. z o.o., PBG OPERATOR Sp. z o.o. Do końca października br. podmioty te mogą składać wiążące oferty. Wartość dotacji unijnej wynosi 352 mln zł. Koszt całego projektu to około 1.041 mln zł.

Opracowanie: Anna Stańczuk, RPE WKP

Źródło: www.ppp.gov.pl, stan z dnia 10 sierpnia 2012 r.

Data publikacji: 10 sierpnia 2012 r.