Trudna sytuacja w sektorze górnictwa sprawiła, że zatrudniająca prawie 50 tys. osób Kompania...
Karol Kozłowski
15.01.2015
Budownictwo
We Wrocławiu rozpoczyna się przebudowa Przejścia Świdnickiego, najbardziej znanego w mieście...
PAP
15.01.2015
Budownictwo
Wzrasta ilość szkód wyrządzonych przez bobry na rzekach i wałach przeciwpowodziowych na terenie...
PAP
15.01.2015
Środowisko
Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw,...
Katarzyna Bogucka
15.01.2015
Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla...
Ewa Saj
15.01.2015
Środowisko
Według danych GUS w okresie styczeń-listopad 2014 r. eksport towarów z Polski wyniósł prawie 150,5...
Inny
15.01.2015
Osoby, które prowadziły jednoosobową działalność gospodarczą i zalegają ze składkami na...
Agnieszka Rosa
15.01.2015
Karta podatkowa jest najprostszą formą podatku dochodowego nie tylko pod względem rzeczywistej...
Krzysztof Klimek
15.01.2015
13 stycznia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz...
Ewa Saj
15.01.2015
Środowisko
Na stronach Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego opublikowano stanowisko Głównego Inspektora...
Maria Pietkiewicz
15.01.2015
Budownictwo
Pozostawienie podania bez rozpoznania jest czynnością materialno-techniczną, którą organ dokonuje...
Sara Oziemska
15.01.2015
Budownictwo
Polska jest i nadal chce być krajem wolnym od GMO - poinformował w środę resort środowiska,...
PAP
14.01.2015
Środowisko