Resort środowiska, wskazuje że w ramach planów zarządzania ryzykiem powodzi (PZRP) przewidziana jest w szczególności budowa przeciwpowodziowych zbiorników retencyjnych, zwiększenie przepustowości rzek oraz zapewnienie kompleksowej i dostosowanej do warunków lokalnych ochrony powodziowej. Ponadto plany obejmują wdrożenie systemu informatycznego ostrzegającego przed powodzią, a także zintegrowaną politykę informacyjną i edukacyjną w tym obszarze.

Łączna wartość przewidzianych w planach zarządzania ryzykiem powodziowym inwestycji dla całego kraju sięgnęła ok. 11,645 mld zł. Inwestycje są zaplanowane do realizacji w okresie od 2016 r. do 2021 r.

MŚ zaznacza, że plany zarządzania ryzykiem powodziowym są dokumentami planistycznymi mającymi na celu zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego na terenach zagrożonych. Podstawowym elementem PZRP są działania służące osiągnięciu wyznaczonych celów, jakie podejmuje się dla ograniczenia ryzyka powodziowego. 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów