Minister Szyszko podkreślił, że lasy są kolebką tradycji łowieckich i myślistwa, które w Polsce ma długą historię.

„Łowiectwo jest pasją, która jest mocno zakorzeniona w polskiej tradycji, ale także w dobrze pojmowanej ekologii. Zasoby przyrodnicze maja służyć człowiekowi. Zadaniem myśliwych jest utrzymanie równowagi wśród zwierząt, aby żadne z nich nie wyginęło, ale także nie zagrażało rolnikom" – zaznaczył.

Minister środowiska zwrócił również uwagę, że współczesne leśnictwo w Polsce łączy cele ochronne, hodowlane oraz produkcyjne z potrzebami ekologicznymi i społecznymi, a Polska jest wzorem w zakresie koncepcji zrównoważonego rozwoju. Zaznaczył też, że łowiectwo jest częścią polskiego dziedzictwa kulturowego i jest niezwykle istotne dla zachowania równowagi w ekosystemie.

Obchody ogólnopolskiego Hubertusa rozpoczęły się od tradycyjnej zbiórki myśliwych, mszy świętej oraz ceremoniału ślubowania, po których odbyło się uroczyste polowanie. Podczas wydarzenia odbyły się m.in. parada św. Huberta z rynku węgrowskiego, koncert muzyki myśliwskiej oraz pokazy sokolnicze.

Ogólnopolski Hubertus Węgrowski to święto leśników, myśliwych, jeźdźców i rolników. Wydarzenie, którego organizatorem był Polski Związek Łowiecki oraz Lasy Państwowe, odbyło się w dniach 22-23 października 2016 r. w Liwie oraz w Węgrowie.

Źródło: www.mos.gov.pl, stan z dnia 24 października 2016 r. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami