Ekspert księgowo-kadrowy
18.01.2013
Jesteśmy zakładem budżetowym i administrujemy zasobami komunalnymi, w skład których wchodzą głównie...
Ekspert księgowo-kadrowy
17.01.2013
Osoba fizyczna nieprowadząca działalności nabyła własność budynku mieszkalno-użytkowego. Planowała...
Ekspert księgowo-kadrowy
17.01.2013