Pytanie
Pracodawca zawarł z pracownikiem w umowę o pracę na okres próbny od 1 października 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Kolejna umowa została zawarta na czas określony od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Od 1 stycznia 2012 r. pracodawca zawarł z pracownikiem kolejną umowę na czas nieokreślony.
Czy należało wystawić świadectwo pracy po umowie na czas próbny i określony, skoro nie ma przerwy w zatrudnieniu, a pracownik pracuje u tego samego pracodawcy?