Pytanie
Spółka z o.o. zakupiła na licytacji komorniczej prawo majątkowe - prawo żądania od spółki deweloperskiej wybudowania lokalu mieszkalnego za kwotę 750.000 zł (wartość szacunkowa podana w licytacji wynosiła 1.000.000 zł). Następnie zawarty został akt notarialny ze spółką developerską, który wskazuje, iż nabyty loka jest wart 1.300.000 zł. Spółka traktuje lokal jako towar, który ma zostać sprzedany.
Czy w zaistniałej sytuacji należy zapłacić podatek od różnicy między ceną rynkową (z aktu notarialnego bądź licytacji) a ceną faktycznie zapłaconą?