Pytanie
Czy przepis art. 1 ust. 3a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.) - dalej u.o.p.g.o. dotyczy tego samego przedsiębiorcy (najpierw zakupił produkty w opakowaniach za granicą, a potem je sprzedał za granicę), czy też sytuacji, kiedy przedsiębiorca sprzedał za granicę produkty kupione za zagranicy przez innego przedsiębiorcę?