Pytanie
Córka pracownicy w sierpniu 2012 r. skończy 16 lat, natomiast za 1,5 miesiąca zostanie mamą. Pracownica z mężem wystąpi do sądu opiekuńczego z wnioskiem o ustalenia opiekuna prawnego na dziecko.
Czy to jest jednoznaczne jako przyjęcie na wychowanie dziecka w ramach rodziny zastępczej?
Czy w związku z tym pracownica lub jej mąż ma prawo do urlopu macierzyńskiego? Jeśli tak, to w jakim wymiarze (20 tygodni)?
Kiedy należy złożyć wniosek?
W ZUS pracownica otrzymała odpowiedź, że nie należy się opiekunom prawnym, tylko jeśli się przysposobi dziecko zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Czy będąc na urlopie macierzyńskim mogę pracować u swojego pracodawcy na umowę zlecenie?