Osoba fizyczna nieprowadząca działalności nabyła własność budynku mieszkalno-użytkowego. Planowała...
Ekspert księgowo-kadrowy
17.01.2013
Pracownik jest zatrudniony od 1 stycznia 2010 r. na czas nieokreślony, zachorował 18 marca 2013 r.,...
Ekspert księgowo-kadrowy
17.01.2013
60 nowych mieszkań socjalnych powstanie w 2013 roku w Białymstoku. Inwestycja kosztować będzie...
Próchnicka Izabela
17.01.2013
Budownictwo