Pytanie
W roku 2001 spółka z o. o. zakupiła 100% udziałów w fabryce cementu. Następnie w roku 2003 zamieniła te udziały na majątek spółki. Transakcja została przeprowadzona poza VAT. Majątek ten nie był przez nas ulepszany - modernizowany. W roku 2012 zamiarujemy sprzedać budynki i budowle wraz z działkami niezabudowanymi (prawo wieczystego użytkowania gruntu).
Czy prawidłowym będzie zastosowanie do budynków, budowli i związanego z nimi prawa wieczystego użytkowania gruntu zwolnienia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a u.p.t.u., natomiast do działek niezabudowanych opodatkowanie stawką 23%?