Pytanie
Dwie osoby fizyczne zawiązały w 1990 r. umowę spółki cywilnej, posiadając w niej po połowie udziałów. W 1998 r. została zakupiona nieruchomość przez wspólników, ale działających jako osoby fizyczne. Obie osoby posiadają po 1/2 własności.
W spółce cywilnej dokonywano odpisów amortyzacyjnych od zakupionej nieruchomości.
W 2001 r. spółka cywilna została przekształcona w spółkę jawną. Opisana nieruchomość nie weszła do spółki jawnej jako aport, ale jest amortyzowana. Nie istnieje żadna umowa będąca podstawą użytkowania tej nieruchomości przez spółkę jawną.
W 2009 r. została zakupiona kolejna nieruchomość, ale stroną umowy jest już spółka jawna. Również i ta nieruchomość jest na stanie środków trwałych i jest amortyzowana.
Czy nieruchomość w razie sprzedaży powinna zostać opodatkowana podatkiem dochodowym?