Pytanie
Podatnik w 2006 r. nabył nieruchomość (grunt), który przeznaczył na działalność gospodarczą. W akcie notarialnym figuruje razem ze swoją współmałżonką. Małżeństwo posiada wspólność majątkową. Na okoliczność nabycia tego gruntu firma sprzedająca wystawiła fakturę, a podatnik wprowadził grunt na stan środków trwałych swojej firmy. Obecnie zamierza firmę zlikwidować.
Czy po wystawieniu faktury VAT (przed likwidacją firmy) na żonę, żona może wprowadzić grunt do swojej ewidencji środków trwałych (żona także prowadzi działalność gospodarczą)?
Trudno tu mówić o przejęciu amortyzacji gdyż amortyzacja gruntów z podatkowego punktu widzenia nie jest kosztem.
Czy w firmie męża powstanie przychód do opodatkowania skoro amortyzacja u niego również nie była kosztem podatkowym?