Pytanie
W wyniku przyjętej techniki sprzedaży (umowa z klientem - firmą X) klienci firmy X dokonują zakupu usług wg posiadanych uprawnień, czyli czasami zmuszeni są dopłacić do usługi, a innym razem otrzymują ją bez dopłaty. Za wszystkie wydane usługi płaci firma X wg cen ustalonych w umowie.
Zdarza się czasami, że obsługujący - kasjer nie pobierze dopłaty choć powinien (widoczne jest to w wydrukach komputerowych - rozlicza się daną firmę po zakończeniu danego miesiąca).
W jaki sposób pobrać od kasjera brakującą kwotę np. za lipiec: poprzez wpłatę do kasy fiskalnej w następnym miesiącu i jeżeli będzie to wpłata do 7 dnia następnego miesiąca to nie uwzględniać tej transakcji w VAT-7 za lipiec; poprzez wpłatę do kasy fiskalnej w następnym miesiącu i jeżeli będzie to wpłata po 7. dniu następnego miesiąca to uwzględnić transakcję w VAT-7 za lipiec, czy też wystawić fakturę wewnętrzną w np. lipcu (w miesiącu, w którym stwierdzono brak przyjętej dopłaty) na pracownika - VAT należny odprowadzimy i odzyskamy brakującą kwotę dopłaty?