Pytanie
Pracownik w listopadzie 2011 r. uległ wypadkowi w czasie wykonywania pracy, z tego tytułu przebywał na zwolnieniu lekarskim w terminie od 17 listopada do 16 grudnia 2011 r. Po tym czasie przyszedł do pracy i pracuje przez cały czas. Jednak poinformował pracodawcę, że jest w trakcie rehabilitacji, na którą został skierowany przez lekarza i czeka na termin operacji kręgosłupa. Operacja jest wynikiem wypadku, a zwolnienie kontynuacją powypadkową.
Czy w związku z powyższym pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy w 100% oraz czy potrzebne do wypłacenia jest (oprócz druku L4) jeszcze dodatkowe zaświadczenie od lekarza?