Pytanie
Podatnik wprowadził swój dom jednorodzinny do ewidencji środków trwałych. Po czym zawarł umowę najmu ze spółką cywilną na wynajem tego domu na cele działalności gospodarczej. Podatnik musi przeprowadzić remont tego dachu.
Z jaką stawką VAT ta osoba powinna wystawić fakturę - na 23% czy 8%?
Powierzchnia domu wynosi 180 m2, w dokumentacji dom jest oznaczony jako lokal mieszkaniowy.
Czy wprowadzenie tego domu do ewidencji środków trwałych powoduje, że lokal ten jest już lokalem użytkowym i faktura powinna być wystawiona na 23%?
Z jaką stawką VAT powinna być wystawiona faktura, jeśli osoba ta zakupi również materiały budowlane na rzecz podatnika?