Są opóźnienia - prace miały być zakończone 23 lutego. Miasto nie naliczy jednak kar wykonawcy, gdyż uwzględniło jego wyjaśnienia, które dodatkowo potwierdziła ekspertyza prawna. Głównym wykonawcą jest firma OHL (Obrascon Huarte Lain SA). Kontynuuje budowę po polsko-francuskim konsorcjum, z którym - z powodu opóźnień - umowa została wcześniej rozwiązana.


Prezes powołanej w ostatnich dniach przez władze Białegostoku spółki z o.o. Stadion Miejski Adam Popławski powiedział dziennikarzom, że prace budowlane w pierwszym etapie mają potrwać do końca maja, a czerwiec ma być czasem na wszelkie odbiory techniczne. Kierownik projektu ze strony menedżera Antoni Bagojło dodał, że dotrzymanie terminu będzie zależało głównie od prac przy konstrukcjach metalowych, które mają być gotowe do połowy kwietnia. Konstrukcje są przygotowywane w Hiszpanii, a spawane w Białymstoku.
 

Problemy z dotrzymaniem terminu przez OHL wynikają z tego, że w międzyczasie wnioski o upadłość złożyły dwie inne firmy, partnerzy konsorcjum, w tym Hydrobudowa Polska, która była początkowo liderem konsorcjum, i firma PBG. W październiku 2012 r. syndyk masy upadłościowej Hydrobudowy zdecydował o wyjściu z konsorcjum - tłumaczył dziennikarzom Norbert Słowik z firmy OHL. Problemy z dotrzymaniem terminu były już sygnalizowane władzom Białegostoku w grudniu 2012 r.
 

W ostatnich dniach gmina Białystok powołała spółkę z o.o. Stadion Miejski, która jest odpowiedzialna za dokończenie budowy tego obiektu. 100 proc. udziałów w spółce ma samorząd. Spółka powstała z przekształcenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR). Obecnie jest to Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji (BOSiR), który przejął od MOSiR zakres działalności, z wyjątkiem spraw związanych ze stadionem i zapleczem treningowym. Te są obecnie w kompetencjach spółki Stadion Miejski. Spółka ma w przyszłości wyemitować obligacje, by w ten sposób zdobyć pieniądze na dokończenie budowy.
 

Pierwotnie stadion miał być gotowy w 2012 roku. Miasto jednak wypowiedziało umowę zwycięzcy pierwszego przetargu, polsko-francuskiemu konsorcjum. Powodem były opóźnienia w pracach. Sprawa trafiła do sądu (tam wciąż nie ma rozstrzygnięcia, miasto domaga się kar umownych, ale konsorcjum również złożyło takie żądanie w pozwie wzajemnym - PAP), a w drugim przetargu wybrano konsorcjum hiszpańsko-polskie. Obecny wykonawca ma zbudować obiekt za prawie 206,5 mln zł netto.
 

Cały stadion ma być gotowy w 2014 roku. Miejski stadion w Białymstoku ma pomieścić około 22,5 tys. widzów. Ma spełniać standardy UEFA. Jednym ze źródeł jego finansowania są fundusze unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

kow/ je/