Ministerstwo objaśnia, jak liczyć spadek obrotów dla pomocy z "tarczy"

Małe i średnie firmy Tarcza finansowa

Brak możliwości wykazania ilościowego spadku przychodów, obowiązek wykazywania sprzedaży towarów usług w deklaracji VAT-7 – w stosunku do beneficjentów będących czynnymi podatnikami VAT rozliczającymi się miesięcznie, a przy sprzedaży walut należy uznać zrealizowany wynik w okresie miesięcznym.

24.08.2020

RPO: W mieszkaniach służbowych nie ma ochrony przed eksmisją na bruk

Administracja publiczna Budownictwo

Wprawdzie większość lokatorów jest chroniona przed eksmisją na bruk, to ochrona ta nie dotyczy mieszkań służbowych, które są przyznawane, ale i opróżniane decyzją administracyjną - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich. I apeluje do Senatu o poprawienie przepisów.

24.08.2020

Rejestr BDO: Do 31 sierpnia trzeba złożyć pierwsze sprawozdania o odpadach

Środowisko Małe i średnie firmy

Za sprawą tarczy antykryzysowej branża odpadowa ma więcej czasu do przygotowania sprawozdań za 2019 rok. Jako pierwsi, do 31 sierpnia 2020 roku, muszą je złożyć odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Przedsiębiorcy mają już uwagi do sprawozdań za 2020 rok.

24.08.2020

Trudno zadbać o bezpieczeństwo starszych nauczycieli

Zarządzanie oświatą

Dyrektorzy są bezradni w sprawie ochrony nauczycieli z grup ryzyka. A ci nie będą czekać na zakażenie: już składają wypowiedzenia. Młodsi z chorobami współistniejącymi myślą o urlopach dla poratowania zdrowia. Na horyzoncie wyłania się właśnie kryzys kadrowy w oświacie.

24.08.2020

Powiaty chcą szybszego „odmrażania” szpitali

Samorząd terytorialny Finansowanie zdrowia Koronawirus

Starostowie apelują o pilne opracowanie planu powrotu szpitali jednoimiennych do normalnego funkcjonowania, pomimo trwającej epidemii. Obawiają się też, że wszystkie szpitale będą musiały „odpracowywać” ryczałt, na który podpisały umowy, tymczasem nie mają na to oszczędności. A sytuacja szpitali, mimo zwiększonych dotacji wciąż jest zła.

24.08.2020

COVID-owy miecz Damoklesa wisi nad sądami - zaległości nieuniknione

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus

Skracanie urlopów sędziów, wydłużanie sesji, nacisk na e-mediacje - sądy różnie radzą sobie z epidemią koronawirusa. Problem w tym, że obnaża ona nie tylko główne bolączki sądownictwa, ale też mocniej uwypukla podziały na liderów, którzy "idą do przodu" i placówki, które są daleko w tyle. Tymczasem Ministerstwo Sprawiedliwości - jak ustaliło Prawo.pl - analizuje sytuację i dane z poszczególnych sądów.

24.08.2020

Rok szkolny z opóźnieniem? Potrzebna zmiana rozporządzenia

Zarządzanie oświatą Koronawirus

Ministerstwo Edukacji Narodowej chce, by po wakacjach wszystkie szkoły zaczęły naukę w normalnym trybie - uczniowie mają wrócić do stacjonarnej nauki, a potem się zobaczy. Decyzje podejmować będą dyrektorzy szkół. Pojawiają się jednak głosy, że wobec rosnącej liczby zakażeń rozpoczęcie roku należałoby przesunąć. Minister na razie mówi o możliwości wprowadzenia nauki zdalnej w całym kraju.

24.08.2020

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie, ale tylko dla rodziców z czerwonej strefy

Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w czwartek przywrócenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do lat 8 w przypadku przejścia szkoły na pracę zdalną. Jednak, jak nieoficjalnie dowiedział się serwis Prawo.pl, zasiłek nie będzie przysługiwał wszystkim, a jedynie mieszkańcom powiatów znajdujących się w strefie czerwonej.

24.08.2020

MF chce ograniczyć stosowanie wiążących informacji stawkowych

VAT Doradca podatkowy Spółki

Konsultowany właśnie pakiet uproszczeń tzw. Slim VAT, przy okazji zawiera przepisy, które – jak twierdzą doradcy podatkowi – mogą ograniczyć stosowanie wiążących informacji stawkowych (WIS). Będą ważne tylko przez trzy lata. Ministerstwo Finansów chce też odebrać ochronę zapewnianą przez WIS w transakcjach stanowiących nadużycie prawa.

24.08.2020

Finansowanie szczepionek tylko dla wybranych

Pacjent Finansowanie zdrowia Zawody medyczne Farmacja

Rząd będzie refundował szczepionki przeciwko grypie lekarzowi, pielęgniarce, ratownikowi medycznemu i farmaceucie. Nie włącza jednak do tego kręgu służb mundurowych czy nauczycieli, którzy także są narażeni na zarażenia i przenoszenie wirusów. To błąd - wskazują eksperci.

24.08.2020

Samorząd radców zwraca się do MS w sprawie krajowego zjazdu

Prawnicy Koronawirus

O podjęcie prac nad rozwiązaniami, które umożliwiłyby zorganizowanie XII Krajowym Zjazdem Radców Prawnych zaapelował do Ministerstwa Sprawiedliwości prezes KRRP Maciej Bobrowicz. Pismo - jak dowiedziało się Prawo.pl, zostało już przekazane. Równocześnie samorządy i radców prawnych i adwokatów pracują nad swoimi propozycjami zmian legislacyjnych.

24.08.2020

MZ chce dodatku dla inspektorów sanitarnych za pracę w czasie epidemii

BHP Opieka zdrowotna

Specjalny dodatek w wysokości do 75 proc. wynagrodzenia zasadniczego mają otrzymać ci pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, którzy wykonywali lub wykonują czynności kontrolne, w związku z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Projekt zmian w rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia, trafił do uzgodnień.

23.08.2020

Pracownicy prokuratur pytani o przynależność związkową - "Solidarność" pisze do ministra

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Prokuratorzy okręgowi występują do Międzyzakładowej Organizacji Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury o informacje dotyczące jej członków w poszczególnych jednostkach. Związek uważa to za uderzenie w wolności związkowe, niezależność i samorządność związków zawodowych i skierował pisemny sprzeciw do Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego.

23.08.2020

Tytuł egzekucyjny komornikowi nie wystarczy - potrzebny tytuł wykonawczy

Wymiar sprawiedliwości

Na mocy Kodeksu postępowania cywilnego tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności jest tytułem wykonawczym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Tytuł wykonawczy jest natomiast podstawą egzekucji. Co do zasady klauzula potwierdza więc zdatność tytułu egzekucyjnego.

23.08.2020

Klauzulę wykonalności można uchylić, ale tylko przy naruszeniu przepisów

Wymiar sprawiedliwości

Nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności regulują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Sama klauzula jest aktem zawierającym stwierdzenie sądu, że tytuł uprawnia do egzekucji oraz oznaczającym w razie potrzeby jej zakres. Tytułami egzekucyjnymi, którym może zostać nadana klauzula wykonalności, jest m.in. orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu,

22.08.2020

Komornik wyegzekwuje też wyrok arbitrażowy

Wymiar sprawiedliwości

Przedsiębiorcy nadal częściej idą do sądu niż decydują się na arbitraż. Tymczasem - jak podkreślają eksperci z elektronicznego sądu polubownego Ultima Ratio,rozwiązanie to jest skuteczne także w sytuacjach gdy kontrahenci nie wywiązują się z płatności. Wyrok sądu arbitrażowego - zgodnie z procedurą cywilną - ma moc wyroku sądu państwowego po nadaniu klauzuli wykonalności.

22.08.2020

Diagności oczekują od nowego ministra przyspieszenia prac nad ustawą

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych liczy na szybkie uchwalenie nowej ustawy regulującej wykonywanie tego zawodu. Samorząd przypomina nowemu ministrowi zdrowia, że prace nad tym projektem trwają od dłuższego czasu, a przepisy te są potrzebne zwłaszcza w czasie epidemii.

22.08.2020

Do apteki w przychodni wejście wciąż utrudnione

Opieka zdrowotna Farmacja

Ministerstwo Zdrowia nie zamierza na razie łagodzić zasad dostępu do przychodni, a tym samym i do położonych w ich obrębie aptek oraz sklepów medycznych. Dla pacjentów w małych miejscowościach, gdzie nie ma wielu aptek, może to jednak oznaczać utrudniony dostęp do leków.

22.08.2020

Bezkarność za działania przy COVID-19? Prawnicy mówią o zagrożonych prawach obywateli

Wymiar sprawiedliwości Tarcza Antykryzysowa

Projekt zmian, które co do zasady mają gwarantować bezkarność urzędników w sytuacji przeciwdziałania COVID-19, podejmowanych w interesie społecznym, może stać się wytrychem legalizującym także pospolite przestępstwa, wymierzone w obywateli - alarmują prawnicy. Wskazują, że zaproponowane rozwiązanie jest tak szerokie, że może usprawiedliwić niemal każde bezprawie.

22.08.2020