Pierwsza rozprawa frankowa dopiero po dwóch latach

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Po zeszłorocznych zmianach w procedurze cywilnej wydawało się, że sprawy frankowiczów mogą, przynajmniej w Warszawie, ruszyć z kopyta. Pozwy w sprawach frankowych trzeba bowiem składać w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania. Efekt jest jednak taki, że im większe miasto, tym dłużej czeka się na pierwszą rozprawę. W najbardziej obłożonym warszawskim wydziale frankowym czas oczekiwania jest najdłuższy, ale dużo zależy od tego, do którego sędziego trafi sprawa.

08.02.2024

Odroczenie rozprawy z powodu choroby? Zaświadczenie lekarza nie zawsze potrzebne

Pacjent Zawody medyczne

Nieobecność w sądzie z powodu choroby usprawiedliwia zaświadczenie wystawione przez lekarza sądowego. Jednak także zaświadczenie innego lekarza może spowodować odroczenie rozprawy w procesie cywilnym lub wstrzymanie czynności procesowej w procesie karnym. Co więcej – w przypadku nagłej choroby – odroczenie rozprawy lub wstrzymanie czynności, może nastąpić nawet bez zaświadczenia lekarskiego.

08.02.2024

Neosędzia nie może już rozpoznawać wniosku o wyłączenie neosędziego

Wymiar sprawiedliwości

Od czwartku - 8 lutego 2024 r. - obowiązuje zmiana Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, na mocy której sprawy w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziego z powodu jego wadliwego powołania, nie będą przydzielane sędziom, którzy objęli stanowisko przy udziale neoKRS. Mają być z tego wyłączeni asesorzy sądowi oraz sędziowie, którzy np. wrócili na poprzednie sędziowskie stanowisko.

08.02.2024

Pączek od szefa nie jest przychodem pracownika

PIT Doradca podatkowy

W sytuacji gdy firma nie ma możliwości ustalenia wartości pączków, które zjadł pracownik, nie musi mu doliczać z tego tytułu przychodu i pobierać podatku. Aby zjedzone ciastko było opodatkowane, pracodawca musiałby wcześniej dokładnie wiedzieć, że przykładowo Tomasz R. skonsumował pięć ciastek i w sumie kosztowały one 30 złotych. Potwierdzają to interpretacje skarbówki.

08.02.2024

Prof. Bodnar: KRS utraciła gwarancje niezależności od władzy ustawodawczej

Wymiar sprawiedliwości

Minister sprawiedliwości prof. Adam Bodnar zaapelował do sędziów, by w swojej pracy orzeczniczej mieli na względzie obowiązujące w Polsce prawo międzynarodowe, zaś dokonując jego wykładni brali pod uwagę orzecznictwo sądów polskich i trybunałów międzynarodowych, w tym również dotyczące statusu osób powołanych na stanowiska sędziowskie z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa, ukształtowanej ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r.

07.02.2024

Sejm rozpoczął prace nad przepisami o rencie wdowiej

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu wprowadzającego rentę wdowią. Zgodnie z projektem bez względu na wysokość własnego świadczenia emerytalno-rentowego, które przysługuje wdowcowi czy wdowie, oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku, świadczenie nie będzie mogło przekroczyć trzykrotności miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury wypłacanej przez ZUS. Obecnie jest to około 7,6 tys. zł, a po marcowej waloryzacji będzie to około 8,5 tys. zł.

07.02.2024

Kontrola NIK wykazała naruszenia prawa w Puszczy Białowieskiej

Środowisko Administracja publiczna

Gospodarka leśna prowadzona w Puszczy Białowieskiej, jedynym polskim obiekcie przyrodniczym na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, nie była w pełni zgodna z przepisami dotyczącymi ochrony przyrody – stwierdziła NIK. Mimo że niemal dziewięć lat temu Polska zobowiązała się do opracowania zintegrowanego planu zarządzania takim obiektem, do dziś dokument nie został przyjęty.

07.02.2024

Wzrosła maksymalna opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień

437,81 zł wynosi maksymalna opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień, w placówce lub w jednostce policji po waloryzacji - wynika z opublikowanego we wtorek w Monitorze Polskim obwieszczenia Ministerstwa Zdrowia. To wzrost o 44,80 zł. Wysokość opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień jest określana przez organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały.

07.02.2024

MEN sprawdza wydatki na cyfryzację

Zarządzanie oświatą

W połowie stycznia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zleciło Ośrodkowi Przetwarzania Informacji Państwowemu Instytutowi Badawczemu wykonanie analiz i raportów dotyczących programów cyfryzacyjnych prowadzonych w Instytucie Badań Edukacyjnych (IBE). Zgodnie z zapowiedzią wiceminister edukacji Katarzyny Lubnauer, zostanie przeprowadzony audyt wydatków związanych z cyfryzacją edukacji, sprawę zbada także Najwyższa Izba Kontroli.

07.02.2024

Apel do rządu o pilne zmiany w prawie, które zastopują rosnące ceny mieszkań

Budownictwo

Organizacje zrzeszające przedsiębiorców apelują do ministra rozwoju i technologii o pilne zmiany w przepisach. Chodzi o zwiększenie dostępności gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Obecna sytuacja na polskim rynku mieszkaniowego jest krytyczna. Bez zmiany prawa ceny mieszkań będą nadal szybowały w górę i coraz mniej osób będzie stać na zakup nieruchomości.

07.02.2024

Minister aktywów państwowych zyska nadzór nad kolejnymi spółkami

Spółki

Agencja Rozwoju Przemysłu, ElectroMobility i Polski Fundusz Rozwoju - to trzy spółki państwowe, w przypadku których organem wykonującym prawa z akcji Skarbu Państwa jest prezes Rady Ministrów. Według opublikowanych założeń projektu zmiany rozporządzenia, zgodnie z nowymi przepisami prawo to przejdzie na ministra aktywów państwowych. Celem jest przede wszystkim o ujednolicenie.

07.02.2024

Koniec powyborczego bezkrólewia w gminach - trwają prace nad zmianami w prawie

Samorząd terytorialny

W Sejmie powstała podkomisja, która zajmie się przepisami związanymi z wyborem samorządowców do parlamentu. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, wybrani do parlamentu, będą mogli pełnić dotychczasowe obowiązki do czasu złożenia ślubowania, a nie jak do tej pory - odebrania zaświadczenia o wyborze. Do czasu wyznaczenia przez premiera komisarza, funkcję organu wykonawczego pełnić ma zastępca wójta, burmistrza, prezydenta lub sekretarz.

07.02.2024

Edukacja domowa nie na życzenie i po zmianach w finansowaniu

Finansowanie oświaty Zarządzanie oświatą

Przepisy dotyczące edukacji domowej wymagają zmian - zarówno jeżeli chodzi o kwestię jej finansowania, jak i korzystania przez uczniów z tej instytucji, zwłaszcza jeżeli nauczanie to ma charakter masowy i prowadzą je wyspecjalizowane w tym placówki, do których "uczęszczają" setki uczniów. Samorządowcy postulują natomiast zmiany w sposobie naliczania dotacji - obecnie muszą ponosić konsekwencje finansowe zamknięcia placówki w innym mieście.

07.02.2024

Fundacja rodzinna może być schematem podatkowym

Ordynacja Fundacja Rodzinna

Zarówno utworzenie fundacji rodzinnej, jak też niektóre rodzaje transakcji dokonywanych z jej udziałem, mogą być uznane za schematy podatkowe podlegające raportowaniu. Według ekspertów należy szczególnie zwrócić uwagę na zmiany zasad opodatkowania, której skutkiem będzie efektywnie niższa danina, np. sprzedaż akcji za pośrednictwem fundacji. Ale raportowaniu mogą podlegać transakcje w ogóle nie związane z szeroko pojętym planowaniem podatkowym.

07.02.2024

Fałszywe kody e-recept. Ostrzeżenie to za mało

Administracja publiczna Farmacja

Tak zwane receptomaty-boty wystawiające fałszywe e-recepty to kolejna szczelina, przez którą do nielegalnego obrotu trafiają leki z substancjami psychoaktywnymi. Fałszywe e-recepty są nie do odróżnienia w systemie. O zgłoszeniu kradzieży lekarskich uprawnień, z których korzysta automat, farmaceuta nie zawsze się dowie, bo jest ono przesłane jako obwieszczenie lub komunikat. Tymczasem możliwa jest centralna automatyczna blokada fałszywych kodów, która uszczelniłaby system.

07.02.2024

Byłe władze państwowych spółek mogą uniknąć odpowiedzialności za złe decyzje

Spółki

"Żelazna miotła kadrowa" w spółkach Skarbu Państwa działa sprawnie, a - jak przewidują eksperci - ostatecznie zmiany dotkną prawdopodobnie wszystkie te instytucje. Coraz częściej mówi się także o odpowiedzialności odwoływanych władz, np. w przypadku Orlenu i Enei. I choć odwołania nie będą miały w tej sytuacji znaczenia, eksperci wskazują, że potencjalnym problemem mogą okazać się terminy przedawnień. Są one krótkie - zwłaszcza w przypadku roszczeń cywilnych.

07.02.2024

Na ponad 25 tys. obiektów w Polsce pojawi się "zakaz fotografowania"

Administracja publiczna Wojsko

Przysięga wojskowa na terenie jednostki wojskowej lub wizyta na urokliwej zaporze wodnej utrwalona zostanie tylko we wspomnieniach. MON chce objąć ponad 25 tys. obiektów w Polsce zakazem fotografowania i filmowania, z czego tylko ponad 3 proc. to obiekty wojskowe. Na każdorazowe zrobienie zdjęcia trzeba będzie uzyskać zgodę, a czynność ta będzie odbywała się w towarzystwie „anioła stróża”. Eksperci twierdzą, że prawdziwym szpiegom te przepisy nie zaszkodzą, a zwykłym ludziom mogą napsuć nerwów.

07.02.2024

KE chce obniżenia emisji gazów cieplarnianych o 90 proc. do 2040 r.

Środowisko Prawo unijne

We wtorek Komisja Europejska przedstawiła szczegółową ocenę sposobów osiągnięcia przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 r. Zaleca m.in. redukcję emisji gazów cieplarnianych o 90 proc. do 2040 r. (w porównaniu z poziomami z 1990 r.). Odpowiedni wniosek ustawodawczy ma zostać przedstawiony przedstawiony już po wyborach europejskich i zakończeniu uzgodnień z państwami.

06.02.2024

Parlament Europejski chce skończyć z bezkarnością za niebezpieczną jazdę

Prawo karne Prawo unijne

Poważne wykroczenia drogowe, takie jak nadmierna prędkość lub jazda pod wpływem alkoholu, powinny prowadzić do zakazu prowadzenia pojazdów w całej Unii Europejskiej. Wynika to z przyjętej we wtorek rezolucji Parlamentu Europejskiego. Posłowie sugerują także dodanie jazdy bez ważnego prawa jazdy do listy poważnych wykroczeń drogowych. Chodzi tu m.in. o jazdę pod wpływem alkoholu lub spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego, które spowodowałyby wymianę informacji o pozbawieniu prawa jazdy.

06.02.2024