Zmiany w prawie i przychylność ZUS nie rozwiążą problemu wspólników spółek ze składką zdrowotną

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład

Stanowisko ZUS jest korzystne dla przedsiębiorców prowadzących działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych albo ryczałtem i jednocześnie będących wspólnikami w kilku spółkach komandytowych. Niestety planowana nowelizacja to zmieni. Może też nie rozwiązać wszystkich problemów, przed jakimi staną przedsiębiorcy, księgowi i sam ZUS, w związku ze składką zdrowotną.

14.04.2022

Do 10 tys. hrywien za 310 EUR - Bruksela podejmuje decyzję

Ukraina

Unia Europejska zatwierdziła zalecenie o wymianie banknotów hrywny na waluty państw członkowskich, które przyjmują uciekających przed wojną w Ukrainie. Ma to wspomóc uchodźców wojennych, którzy mają banknoty w rodzimej walucie i problemy z ich wymianą.

13.04.2022

Rząd zmusi wykonawców "Cyfrowej Polski" do likwidacji internetowych białych plam

Administracja publiczna Nowe technologie

Realizatorzy projektów w ramach programu „Polska Cyfrowa” zostaną zobowiązani przez rząd do obejmowania nimi wszystkich gospodarstw domowych na obszarze inwestycji i zidentyfikowanych jako tzw. białe plamy - zapowiada Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Dzięki temu żadne gospodarstwo domowe, znajdujące się w bezpośrednim zasięgu inwestycji, nie pozostanie bez dostępu do szybkiego internetu.

13.04.2022

Nowe przepisy dotyczące specjalistów trzeba uwzględnić w arkuszu organizacji szkoły

Zarządzanie oświatą

Nowe standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów będą miały zastosowanie od 1 września 2022 r. i trzeba je uwzględnić w arkuszu organizacyjnym szkoły - uważa resort edukacji. Ustawa nie jest jeszcze do końca uchwalona, bo czeka na decyzję senatorów i Prezydenta, ale MEiN przewiduje, że wejdzie w życie przed nowym rokiem szkolnym.

13.04.2022

MS: Do połowy maja rząd zajmie się zmianami w księgach wieczystych

Prawo cywilne Nieruchomości

Projekt, którego efektem ma być skrócenie czasu oczekiwania na wpis hipoteki do księgi wieczystej trafił do wykazu prac rządu. - Przepisy te mają ulżyć kredytobiorcom. Powinny trafić na posiedzenie rządu w ciągu miesiąca - powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Jedną ze zmian ma być umożliwienie notariuszom dokonywania wpisów hipotek do ksiąg wieczystych.

13.04.2022

Polski Ład - niższa składka zdrowotna dla części przedsiębiorców, zniknie ulga dla emerytów

Domowe finanse Emerytury i renty PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład

Limitowane odliczenie zapłaconych składek zdrowotnych od podstawy opodatkowania przez przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej oraz wyłączenie z oskładkowania diet za udział w komisjach wyborczych i państwowych komisjach egzaminacyjnych do wysokości 6 tys. zł - to tylko niektóre propozycje zmian przygotowane przez Ministerstwo Finansów.

13.04.2022

KE proponuje ochronę własności intelektualnej wyrobów rzemieślniczych

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Prawo unijne

Komisja Europejska zaproponowała pierwsze w historii ramy ochrony własności intelektualnej w przypadku wyrobów rzemieślniczych i przemysłowych. Wśród chronionych w ten sposób produktów ma znaleźć się m.in. ceramika z Bolesławca. Podstawę tych ram mają stanowić oryginalność i autentyczność tradycyjnych praktyk w regionach, z których produkty te pochodzą.

13.04.2022

Studia polskie dla uchodźców z Ukrainy na Uniwersytecie Łódzkim

Ukraina

Uniwersytet Łódzki jeszcze w tym roku akademickim chce uruchomić nabór na nowy, stworzony z myślą o uciekających przed wojną Ukraińcach, kierunek - studia polskie z językiem angielskim. Deklaracje chęci podjęcia studiów zbiera Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ.

13.04.2022

Senat proponuje zmiany podatkowe w związku z wojną w Ukrainie

CIT PIT Rachunkowość Ukraina

Senat podjął we wtorek uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianach podatkowych w związku wojną w Ukrainie. Chodzi m.in. o wprowadzenie zwolnienia z PIT obywateli Ukrainy i Białorusi, którzy zamieszkali w Polsce po ataku Rosji na Ukrainę. Zmiany miałyby dotknąć także rozliczeń podatku od spadków i darowizn.

13.04.2022

UOKiK: Pożyczka dla firmy to nie obligacje społeczne

Prawo cywilne Rynek i konsument

Spółka Obligacje Społeczne ma usunąć ze swoich stron treści sugerujące, że jej oferta dotyczy obligacji oraz dodać informacje o ryzyku. Nakazał to firmie Prezes UOKiK, według którego ta oferta nie ma nic wspólnego z obligacjami i polega na tym, że konsumenci udzielają pożyczek tej firmie. Decyzja ma zapobiec poważnym i trudnym do usunięcia zagrożeniom dla zbiorowych interesów konsumentów.

13.04.2022

Wolontariat pracowniczy mało popularny w organizacjach i samorządach

HR

Wolontariat pracowniczy najsilniej rozwinięty jest w firmach. Słabiej jest w organizacjach pozarządowych i samorządach – ponad połowa organizacji nie miała bezpośrednio do czynienia z wolontariatem pracowniczym. Wśród samorządów odsetek ten jest jeszcze wyższy - 82 proc. samorządów nie zetknęło się bezpośrednio z takim rodzajem wolontariatu.

13.04.2022

Pandemia zahamowała rozwój pracowników

Rynek Prawo pracy Koronawirus

W trakcie pandemii możliwości rozwoju zawodowego prawie 30 proc. Polaków obniżyły się - wynika z danych zebranych przez ADP. Pracodawcy dostrzegają tę tendencję i w rozpoczynającym się roku zamierzają wspierać zatrudnionych w obszarze podnoszenia ich kompetencji.

13.04.2022

Zakaz eksmisji jednak do likwidacji - uchwalony w "ukraińskiej" ustawie

Wymiar sprawiedliwości

O uchylenie obowiązującego od marca 2020 r. zakazu eksmisji apelowali nie tylko właściciele mieszkań i samorządy, ale też Rzecznik Praw Obywatelskich. Początkowo miała się temu przysłużyć ustawa o automatyzacji załatwiania spraw przez Krajową Administrację Skarbową, jednak rzutem na taśmę przepis uchyla ustawa o pomocy dla obywateli Ukrainy, którą bez poprawek przyjął Senat.

13.04.2022

Wszczęto 233 postępowania karne w Ukrainie przeciwko Rosjanom

Prawo karne Ukraina

Jak informuje szef policji ukraińskiej Andrij Niebytow, wszczęto w tym państwie 233 postępowania karne za zamachy na integralność terytorialną i nienaruszalność terytorium Ukrainy. Z czego 1463 postępowania dotyczą pogwałcenia praw i zwyczajów wojennych przez Rosjan.

13.04.2022

Sędzia przed Izbą Dyscyplinarną może być bez obrony, bo ta obrażona na prezesa SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Dyscyplinarna SN 20 kwietnia ma rozpoznać zażalenie na uchwałę zawieszającą w czynnościach sędziego Sądu Rejonowego w Elblągu Macieja Rutkiewicza. Zażalenie ma rozpoznać sędzia Konrad Wytrykowski, który poprosił przed posiedzeniem Krajową Radę Sądownictwa o zbadanie, czy obrońca obwinionego, prezes SN Piotr Prusinowski, nie naruszył zasad etyki i czy jest zdolny do pełnienia służby.

13.04.2022

Uczestnik PPK nie musi znać się na inwestowaniu

Domowe finanse PPK

Udział w pracowniczym planie kapitałowym to prosty i efektywny sposób systematycznego gromadzenia oszczędności i co do zasady nie wymaga od oszczędzającego na cele emerytalne uczestnika żadnych dodatkowych działań. Dzięki systematycznemu, comiesięcznemu lokowaniu nowych środków, uczestnik PPK ma również szansę skorzystać z mechanizmu uśredniania wartości inwestycji w czasie.

13.04.2022

Sześć miesięcy na zmianę reklam leków - będą nowe ostrzeżenia

Rynek i konsument Farmacja

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu - ta formułka w reklamach leków zniknie za pół roku. W zamian pojawią trzy nowe do wyboru. Zdaniem branży to kosztowne zmiany, które nie są dobrze uzasadnione. Ministerstwo Zdrowia jednak ma inne zdanie.

13.04.2022

Dodatek osłonowy wypłacany bez weryfikacji - dostaje kto chce

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Paweł i Gaweł w jednym stali domu. Paweł z dwoma dorosłymi synami na górze, a Gaweł z żoną i córką na dole. I cała szóstka otrzyma dodatek osłonowy, bo każde z nich oświadczyło, że... prowadzi odrębne gospodarstwo domowe. Pozwalają na to przepisy, a przytłoczeni zadaniami pracownicy pomocy społecznej nie mają czasu weryfikować, czy dane we wniosku są prawdziwe.

13.04.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski