W tym roku nagrodę główną - tytuł „Książki prawniczej najbardziej przydatnej w praktyce wymiaru sprawiedliwości” - przyznano książce: Dawida Miąsika, System Prawa Unii Europejskiej. Tom II – Zasady i prawa podstawowe, wydanej przez CH Beck. To rozstrzygnięcie szczególne, bo po raz pierwszy w 15-letniej historii konkursu nagrodzona została publikacja typu System Prawa.

 

- Jest to jednak jedyny dostępny na rynku tom publikacji typu System Prawa, który w całości został napisany przez jednego autora (zwykle są to publikacje wieloautorskie). Nagrodzona książka ma obecnie uniwersalne zastosowanie w każdym sądzie: powszechnym, administracyjnym, Sądzie Najwyższym czy Naczelnym Sądzie Administracyjnym - uzasadniano.

Sąd konkursowy postanowił przyznać także dwa wyróżnienia książkom wydanym przez Wolters Kluwer Polska:

1. Radosław Koper, Swoboda wypowiedzi osoby przesłuchiwanej w procesie karnym - w uzasadnieniu podkreślono, że jest to niezbędna publikacja dla każdego sędziego: nie tylko karnisty, ale także cywilisty. Dotyczy bowiem jednego z najważniejszych zagadnień każdego procesu sądowego, jakim jest dowód z przesłuchania (zeznań świadka, strony).

oraz

2. Monika Namysłowska, Zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych między przedsiębiorcami w prawie Unii Europejskiej. W poszukiwaniu modelu ochrony – uznana za kluczową publikację dla praktyki obrotu gospodarczego.

W opinii sędziów na szczególne wyróżnienie zasługuje także to, że autorzy wszystkich trzech nagrodzonych publikacji podjęli się omówienia bardzo trudnych spraw prostym językiem, w niezwykle przejrzysty i zrozumiały sposób.