- Zespół po analizie zgłoszeń będzie decydował o zgłoszeniu spraw do rzecznika odpowiedzialności zawodowej, działu prawnego lub organów ścigania - zapowiada NRL. 

Czytaj także na Prawo.pl: RPP grozi karą za leczenie niezgodne z aktualną wiedzą medyczną

W ostatnich dniach Rzecznik Praw Pacjenta poinformował, że podmiotowi leczniczemu, który stosował metody leczenia boleriozy oraz terapii SOT, m.in. wobec pacjentów onkologicznych, niezgodne z aktualną wiedzą medyczną, grozi 500 tys. zł kary. RPP uznał, że praktyki te naruszyły zbiorowe prawa pacjentów. 

W październiku ubiegłego roku RPP wszczął  25 postępowań dotyczących leczenia boreliozy przez placówki medyczne. W zakończonych 20 stwierdził naruszenie zbiorowe prawa pacjentów do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.

Szkodliwa antybiotykoterapia

RPP zaznacza, że konsekwencje stosowania wielomiesięcznej antybiotykoterapii mogą być katastrofalne, obejmują trwałe uszkodzenie wątroby, trzustki, jelit, nerek, ośrodkowego układu nerwowego, zapalenia ścięgien, predyspozycje do zakażeń clostridium difficile (bakteria - red.). Co więcej, w opiniach podkreślono, że leczenie według ILADS zostało opracowane w oparciu o dowody niemające żadnej wartości naukowej, nie ma wiarygodnych dowodów opartych na EBM na poparcie zaleceń dotyczących stosowania długotrwałej, przekraczającej 28-30 dni antybiotykoterapii, która potwierdziłaby skuteczność w poprawie stanu zdrowia pacjenta.