Pacjent to nie przestępca - lekarz, wzywając policję, może naruszyć tajemnicę

Pacjent

Kobieta, która zażywa tabletkę poronną, nie popełnia przestępstwa. Lekarz nie ma podstaw, by w takiej sytuacji zawiadomić policję. Co więcej, stanowiłoby to naruszenie tajemnicy zawodowej. Tym bardziej policja nie ma podstaw, by rekwirować w takich przypadkach rzeczy osobiste. Ze sprawy pani Joanny policja jednak aborcję „gumkuje”. Twierdzi, że musiała zabezpieczyć sprzęt, z którego kupowano substancje niewiadomego pochodzenia.

20.07.2023

Frankowicze różnie traktowani przez sądy? Jest skarga do ETPC

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty Prawo unijne Kredyty frankowe

Europejski Trybunał Praw Człowieka również zajmie się kredytami frankowymi. Pełnomocnicy jednego z frankowiczów złożyli bowiem skargę, w której zarzucili Polsce naruszenie prawa do rzetelnego procesu sądowego oraz naruszenie zakazu dyskryminacji. W tej sprawie kredytobiorca przegrał, ale w jego ocenie sądy nie dały mu możliwości przedstawienia istotnych dla sprawy faktów, mimo że dostrzegły w umowie klauzule abuzywne.

20.07.2023

KE skierowała przeciwko Polsce skargę dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego

Wymiar sprawiedliwości

Do Trybunału Sprawiedliwości UE wpłynęła 17 lipca skarga Komisji Europejskiej przeciwko Polsce dotycząca orzecznictwa i legitymacji do orzekania Trybunału Konstytucyjnego - poinformował TSUE. Chodzi o dwa wyroki polskiego Trybunału z 14 lipca i 7 października 2021 r., w których wskazywał na niekonstytucyjność umocowań TSUE m.in. do stosowania środków tymczasowych w sprawie polskiego sądownictwa.

19.07.2023

Prezes NRA apeluje, by sądy informowały o opóźnieniach w e-rozprawach

Wymiar sprawiedliwości

Rozprawy online stały się codziennością w polskich sądach, nadal obowiązują w tym zakresie przepisy przejściowe covidowe, ale w Senacie jest już nowela procedury cywilnej wprowadzająca je na stałe. Problemem - na co zwraca uwagę Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, bywają jednak opóźnienia w ich rozpoczęciu. Zaapelował do prezesów sądów, by o takich opóźnieniach powiadamiano pełnomocników.

19.07.2023

UODO ukarał firmę, która nie zabezpieczyła się właściwie przed atakiem hakerów

Administracja publiczna RODO

Niewdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych oraz brak regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności zastosowanych środków jednym z powodów nałożenia przez UODO administracyjnej kary pieniężnej w wysokości ponad 47 tys. zł.

19.07.2023

Rozpoczęła się rekrutacja do szkół za granicą

Zarządzanie oświatą

Trwa rekrutacja do szkół w systemie kształcenia na odległość Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Oferta edukacyjna szkół jest skierowana do obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, do dzieci i młodzieży polskiej i polskiego pochodzenia, którzy chcą uczyć się języka polskiego.

19.07.2023

Indeks Lewiatana. 70 proc. firm niepokoi szybki wzrost płacy minimalnej

Domowe finanse Rynek Prawo pracy

70 proc. przedsiębiorców uważa, że szybki wzrost płacy minimalnej będzie miał negatywny wpływ na działalność firm. Szczególnie zaniepokojone są małe podmioty. Wynika to z lipcowego badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził CBM Indicator. Aż 83 proc. przedsiębiorców oczekuje zmiany dotychczasowego mechanizmu wyliczania płacy minimalnej.

19.07.2023

Rząd sam ustali, o ile zwiększy wskaźnik waloryzacji emerytur i rent

Finanse publiczne Emerytury i renty

W 2024 roku wskaźnik waloryzacji emerytur i rent zwiększony zostanie na ustawowym poziomie, czyli o 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym – zaproponował rząd w projekcie rozporządzenia, które trafiło właśnie do uzgodnień międzyresortowych.

19.07.2023

TK odracza rozprawę w sprawie pełnego składu, czeka na opinię Sejmu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Konstytucyjny odroczył do 7 września rozpoznanie wniosku premiera Mateusza Morawieckiego, dotyczącego braku możliwości rozpoznania sprawy przez Trybunał w pełnym składzie, przy udziale 11 sędziów, w sytuacji odmowy orzekania przez mniejszość konstytucyjnego składu Trybunału. Przewodniczący wyznaczył Sejmowi 21 dni na sporządzenie pisemnego stanowiska.

19.07.2023

Leki dostępne bez recepty mają być refundowane

Pacjent Farmacja

Leki, które można kupić w aptekach, ale także w hipermarkecie, na stacji benzynowej czy przez internet, mają być refundowane. Dzięki temu za darmo będą mogli otrzymać je między innymi seniorzy od 65. roku życia i dzieci. Zmiana nie była jednak konsultowana i wywołuje szereg pytań, chociażby o to, czy leki OTC (dostępne bez recepty) będzie można reklamować i sprzedawać przez internet. Producenci leków obawiają się, że minister zdrowia, regulując ceny, zachwieje rynkiem.

19.07.2023

W lex deweloper karuzela sprzecznych zmian

Budownictwo Nieruchomości

Coraz większy chaos w lex deweloper. Zmiana goni zmianę. Co gorsza, część z nich nawzajem wyklucza się. Jedna z nich narzuca liczbę miejsc postojowych dla bloków mieszkalnych, druga natomiast skraca termin obowiązywania tej ustawy. W trzeciej nowelizacji z kolei rezygnuje się z narzucania miejsc postojowych, a skracany termin wydłuża się.

19.07.2023

Gminy turystyczne chcą pobierać opłaty za parkowanie nie tylko w dni robocze

Samorząd terytorialny Drogi Turystyka Finanse samorządów

Zatłoczone gminy turystyczne i uzdrowiskowe przekonują, że pobieranie dodatkowych opłat za parkowanie to konieczność, aby udrożnić ulice i odblokować miejsca parkingowe. Korzyść z wprowadzenia opłaty za postój samochodów w strefie płatnego parkowania także w dni wolne od pracy docelowo mają odczuć też turyści, bo gminy zyskają pieniądze na poprawę infrastruktury turystycznej i zabezpieczenie plaż czy utrzymanie czystości.

19.07.2023

Sportowiec, celebryta i influencer też może odliczać koszty podatkowe

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Kwestia kwalifikacji wydatków do kosztów uzyskania przychodu zawsze budzi emocje i liczne spory między podatnikami a organami podatkowymi. Często dotyczą one wizerunku m.in. sportowców, celebrytów czy influencerów. Jak różnie przepisy o kosztach uzyskania przychodów mogą być interpretowane dowodzi sprawa podatniczki, popularnej sportsmenki Agnieszki Kobus-Zawojskiej, wioślarki, dwukrotnej medalistki olimpijskiej, mistrzyni świata i Europy.

19.07.2023

Brawurowy kierowca, nieostrożny pieszy - odpowiedzialność za wypadek nie zawsze zerojedynkowa

Drogi

Duża prędkość, utrata panowania nad kierownicą, śmierć kilku osób - to nadal scenariusz wielu wypadków, do których dochodzi na polskich drogach. Choć sprawca wydaje się być na pierwszy rzut oka oczywisty, sprawa wcale nie musi być zerojedynkowa. Znaczenie może mieć zachowanie także innych uczestników ruchu drogowego. Jak podkreślają eksperci, podstawą jest więc drobiazgowe i całościowe przeanalizowanie wszystkich okoliczności, także tych, które mogą mieć poboczny wpływ.

19.07.2023

Rząd na kolanie i bez strategii chce rozwiązać problem pracowników wykonujących prace uciążliwe

Emerytury i renty Prawo pracy

Rząd zwalnia się z obowiązku opracowania strategii wspierania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób wykonujących przez co najmniej 15 lat prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej. Dokumentu nie ma i nie będzie. Będą natomiast przepisy, które umożliwią szerszej rzeszy pracowników ubieganie się o emeryturę pomostową. Zdaniem prawników, zmiany spowodują chaos na rynku pracy.

19.07.2023

Teleinformatyczny Krajowy Rejestr Karny - rząd przyjął projekt

Prawo karne

Powstanie nowego systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Karnego (KRK), do którego automatycznie będą trafiać dokumenty, a także uproszczenie postępowania w sprawie wydania zaświadczenia z rejestru zakłada przyjęty we wtorek przez rząd projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym. Proponowane rozwiązania usprawnią działanie rejestru i skrócą czas uzyskania z niego informacji.

18.07.2023

Rząd przyjął projekt w sprawie wydawania dzieci za granicę

Prawo cywilne

Przepisy dostosowujące do lutowego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie wstrzymywania wykonywania prawomocnych orzeczeń zarządzających wydanie dziecka za granicę przyjął we wtorek rząd. Projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego doprecyzowuje przepisy dotyczące wykonywania orzeczeń w sprawach, które są prowadzone na podstawie Konwencji haskiej.

18.07.2023

Nowy wykaz czasopism naukowych - jeszcze więcej punktów, a tryb znów nieznany

Szkolnictwo wyższe

Resort nauki opublikował nowy wykaz czasopism naukowych - najwyższe noty, po 200 punktów, mają Białostockie Studia Prawnicze i Przegląd Sejmowy. Ale to nie jedyne czasopisma, którym podwyższono punktacje. Choć jest to dobra wiadomość dla wydawnictw i części naukowców, to znów dość tajemniczy jest tryb, w jakim dokonano zmian.

18.07.2023

NIK: Podwyżki energii elektrycznej zachwiały elektromobilnością w samorządach

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Transport

Mimo oferowanego wsparcia, większość skontrolowanych gmin nie zapewniła wymaganego ustawą udziału samochodów elektrycznych we własnych flotach. Przyczyną tego były m.in. duży wzrost cen energii elektrycznej oraz słabo rozwinięta sieć stacji ładowania. Problem stanowiły też niejasne zapisy w ustawie o elektromobilności.

18.07.2023

W strefach czystego transportu nie tylko system nalepkowy

Samorząd terytorialny Transport

Gminy mogą zdecydować, w jaki sposób skontrolują wjazd do strefy czystego transportu. Czy w oparciu o system „nalepkowy”, czy za pomocą systemów automatycznego czytania tablic na podstawie danych pobieranych z centralnej ewidencji pojazdów. Takie zmiany wprowadza znowelizowana ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

18.07.2023