14. emerytura trafi do części emerytów, a powinna też do Trybunału Konstytucyjnego

Domowe finanse Emerytury i renty Polski Ład

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracuje nad projektem ustawy o tegorocznej 14. emeryturze. Resort wstępnie zakłada, że zasady jej przyznawania będą podobne do rozwiązań z ubiegłego roku. Wśród emerytów, którzy znów jej nie dostaną, narasta jednak niezadowolenie. Zdaniem prawników rozwiązanie jest niesprawiedliwe i powinno zostać zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego.

12.04.2022

Resort klimatu zapowiada nowy projekt w sprawie recyklingu opakowań

Samorząd terytorialny Odpady Rynek

Ministerstwo klimatu i środowiska przygotowuje nowy projekt dotyczący rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP), który ma uwzględniać również uwagi, jakie wpłynęły w trakcie konsultacji - poinformowała w poniedziałek zastępca dyrektora departamentu gospodarki odpadami w resorcie klimatu i środowiska Joanna Darska.

11.04.2022

Senacka komisja o rozwoju usług społecznych w Polsce

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opracowało dokument dotyczący strategii rozwoju usług społecznych na lata 2021 do 2023 z perspektywą do 2035 roku. Dokument jest potrzebny, żebyśmy mogli korzystać ze środków unijnych na nową perspektywę na lata 2020-2027" - poinformowała dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRiPS Justyna Pawlak.

11.04.2022

Apel o zerowy VAT na darowizny dla organizacji pomagających uchodźcom

Pomoc społeczna VAT Ukraina

Grupa organizacji pozarządowych zwróciła się do rządu z apelem o objęcie 0 proc. stawką VAT nieodpłatnych dostaw towarów i usług na rzecz organizacji pozarządowych, działających na rzecz uchodźców. Tę prośbę poparł też rzecznik praw obywatelskich prof. Marcin Wiącek. RPO chwali to zwolnienie z VAT, ale dziwi się, dlaczego nie objęto nim organizacji niosących pomoc humanitarną.

11.04.2022

MF: Rezydencja podatkowa obywatela Ukrainy na podstawie oświadczenia

PIT Ukraina

Podatnik będący obywatelem Ukrainy może potwierdzić przeniesienie na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych poprzez złożenie oświadczenia - poinformowało Ministerstwo Finansów. I zaznaczyło, że złożenie oświadczenia pracodawcy lub innemu płatnikowi powoduje, że od pierwszego dnia przybycia do Polski podatnik zostanie uznany za polskiego rezydenta podatkowego.

11.04.2022

Zarobki funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej będą wyższe jeszcze w 2022 r.

Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy

Wzrost wysokości mnożnika dla każdego z poszczególnych stopni służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej o 0,207, co stanowi 373,30 zł, przewiduje opublikowany właśnie projekt rozporządzenia ministra finansów. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, ale z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r.

11.04.2022

Związek gmin chce pilnych zmian w Programie Inwestycji Strategicznych

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Finanse samorządów Polski Ład

Z powodu drastycznych podwyżek cen Związek Gmin Wiejskich RP chce zmian w Programie Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu. Postuluje m.in. wydłużenie ważności promes w ramach pierwszego naboru wniosków, wprowadzenie możliwości ograniczenia zakresu zadania objętego uzyskaną promesą oraz zmiany w częstotliwości płatności za realizację inwestycji.

11.04.2022

Badanie: Praca zdalna dobrze służy Polakom

Prawo pracy BHP

Prawie połowa osób pracujących zdalnie deklaruje, że robi to cztery lub pięć dni w tygodniu – wynika z badania przeprowadzonego przez VELUX we współpracy z Ipsos. A dwie trzecie zgodziło się z tym, że dzięki pracy z domu czują większą swobodę, 60 proc. stwierdziło, że ma więcej wolnego czasu, a 54 proc., że poprawia to ogólną jakość ich życia.

11.04.2022

Zagraniczni kontrahenci zalegają z płatnościami dla polskich firm

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Prawie 400 polskich firm czeka na 25,3 mln zł od zagranicznych kontrahentów; największe długi mają firmy z Litwy, Niemiec i Słowacji - podał Krajowy Rejestr Długów. Z powodu wojny wiele polskich firm może mieć problem z odzyskaniem pieniędzy od kontrahentów np. z Rosji. Choć na razie KRS odnotowuje śladowe zadłużenie podmiotów z Rosji, które nie przekracza kilku tysięcy złotych, a Białorusi w tym zestawieniu nie ma.

11.04.2022

Maseczki dzielą Amerykanów

Koronawirus

Dwa portale amerykańskie przeprowadziły sondaż o noszeniu maseczek, jeden wśród pracowników ochrony zdrowia, drugi wśród osób spoza branży. Wynika z nich, że jedynie pracujący w podmiotach leczniczych nadal będą nosić maseczki, zwłaszcza podczas dużych imprez.

11.04.2022

Na razie bez zakazu przedrostków "eko" przy sprzedaży węgla

Środowisko Rynek i konsument

Zmniejszenie udziału siarki i popiołu w sprzedawanym węglu, czy zastąpienie nazw "ekogroszek" i "ekomiał" na inne, tak, by nie wprowadzały konsumentów w błąd - to niektóre z rozwiązań, jakie zaproponował resort klimatu i środowiska, chcąc zaostrzyć normy jakości dla paliw stałych. Jednak z powodu wojny na Ukrainie nie wejdą one na razie w życie.

11.04.2022

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wciąż na bakier z KPA

Szkolnictwo wyższe

Nowelizacja Prawa o szkolnictwie wyższym, której projekt trafił do konsultacji społecznych, ma zlikwidować luki w przepisach – w tym te, dotyczące postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. Dodany zostanie m.in. przepis dotyczący procedury odwoławczej, jednak nowelizacja nie rozwiewa wszystkich wątpliwości. Wciąż np. nie będzie jasne czy konieczne jest wydanie pozytywnego aktu wszczęcia postępowania oraz co należy robić w ramach preprocedury.

11.04.2022

Dzieci z Ukrainy potrzebują opiekunów tymczasowych, a bez tłumaczy to trudne do wykonania

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Sądy zasypują kuratorów wywiadami środowiskowymi dotyczącymi ustanowienia opiekuna tymczasowego dla ukraińskich dzieci. Do zweryfikowania informacji potrzebni są tłumacze, których brakuje. Ministerstwo sugeruje, że niekoniecznie muszą być przysięgli, ale takich zwykłych też nie ma na zawołanie, a to utrudnia dotrzymanie wymaganego ustawą 3-dniowy termin na załatwienie sprawy.

11.04.2022

Porzucenie pracy wiąże się z dyscyplinarką, a nie z wygaśnięciem umowy

Prawo pracy

Porzucenie pracy wiązało się kiedyś z wygaśnięciem umowy o pracę. Obecnie nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy może zostać zakwalifikowana jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Tym samym będzie ona stanowić przesłankę uzasadniającą rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. To zaś pociąga za sobą szereg dotkliwych konsekwencji.

11.04.2022

Z papierowych faktur trudno będzie zrezygnować

Ordynacja VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

Wprowadzenie w przyszłym roku obowiązku wystawiania faktur w formie elektronicznej w założeniu ma uprościć rozliczenia między przedsiębiorcami. Ponad jedna trzecia firm ciągle jednak woli wystawiać dokumenty papierowe. Rządowi trudno będzie przekonać je do przejścia na e-faktury – zwłaszcza, że trzeba będzie podawać w nich dużo więcej informacji. W niektórych branżach może to być wręcz niemożliwe.

11.04.2022

Za szpiegostwo nawet dożywocie - projekt wkrótce w Sejmie

Wymiar sprawiedliwości

Nawet dożywocie za szpiegostwo lub jego organizowanie, a 25 lat pozbawienia wolności za udział w działalności obcego wywiadu. Ścigane ma być też samo zgłoszenie takiej gotowości - projekt zmian w Kodeksie karnym w najbliższym czasie ma trafić do Sejmu, będzie rozpatrywany z projektem noweli, nad którym już trwają prace

11.04.2022

Mały pracodawca firmę zamknie, ale nie może zwolnić osoby szczególnie chronionej

Prawo pracy Małe i średnie firmy

Zamknięcie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną nie kończy istnienia pracodawcy. Do tego przedsiębiorca taki nie przestaje być pracodawcą dla pracownika szczególnie chronionego, np. kobiety na urlopie macierzyńskim, czy osoby w okresie chronionym. Jeśli ona wróci do pracy i złoży wniosek o zmniejszenie etatu do 7/8, to nadal musi płacić jej wynagrodzenie, mimo że np. sklep, w którym ją zatrudniał, już nie istnieje.

11.04.2022

Pacjent zyska prawo do testu na Covid-19, lekarz nie wie, czy test dostanie

Finansowanie zdrowia Koronawirus

Ministerstwo z dnia na dzień zmienia strategię testowania w kierunku Covid-19. Najpierw nieoczekiwanie przestało płacić za wykonanie testów antygenowych, przez co nie można ich wykonać bezpłatnie w aptece czy punkcie wymazowym. Teraz taki test wpisuje na listę świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej. Lekarze mają je zamawiać w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, choć nie mają gwarancji, że będą tam zawsze.

11.04.2022

Zabór majątku za wojnę na Bliskim Wschodzie - projekt zmian w Konstytucji to legislacyjny bubel

Ukraina

Do Sejmu trafił firmowany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości projekt zmian w Konstytucji, który ma umożliwić odbieranie majątków za wspieranie wojny. Abstrahując od szans na powodzenie tego przedsięwzięcia, którego opozycja raczej nie poprze, proponowana konstrukcja jest tak nieudolna, że nie bardzo wiadomo, komu będzie odbierany majątek i na jakie cele się go przeznaczy.

11.04.2022

Stopy procentowe rosną - niektóre umowy kredytowe mogą okazać się nieważne

Finanse Nieruchomości

​Kolejne podwyżki stóp procentowych skutkują wzrostem wysokości rat kredytów złotówkowych. Kredytobiorcy zaczynają rozglądać się za sposobem na pozbycie się kłopotliwego zadłużenia, a prawnicy dostrzegają takie możliwości, choć opinie są podzielone. Kluczowym problemem może być to, czy klient został przez bank poinformowany o ryzyku związanym ze zmiennym oprocentowaniem kredytu.

11.04.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski