Pietraszewska-Macheta: Standardy akredytacyjne wymagają odświeżenia

Pacjent Opieka zdrowotna Zarządzanie

Od 1 stycznia 2024 r. podmiot leczniczy powinien mieć spełnione wszystkie standardy na poziomie minimum 50 proc., żeby dostać akredytację - mówi serwisowi Prawo.pl Agnieszka Pietraszewska-Macheta, dyrektor Centrum Monitorowania Jakości. Dodaje, że Rada Akredytacyjna będzie musiała zweryfikować standardy akredytacyjne w oparciu o ustawę o jakości. Zgodnie z prawem muszą być aktualizowane co pięć lat. - Obecne są starsze i wymagają  odświeżenia. Do tej pory takiego przepisu nie było - podkreśla.

17.10.2023

„Zielony audytor” zbada sprawozdania już za 2024 r.

Prawo gospodarcze

Już w sprawozdaniach za 2024 r. część przedsiębiorstw będzie musiała uwzględnić kwestie środowiskowe, społeczne, prawa człowieka oraz ład korporacyjny. A to oznacza dla audytorów konieczność zdobycia nowych uprawnień w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. O wymaganiach wynikających z unijnej dyrektywy CSRD i o tym, czy powstanie zawód "zielonego audytora" dyskutują w poniedziałek uczestnicy XXIV Dorocznej Konferencji Audytingu.

16.10.2023

Parlament Europejski będzie debatował nad zakazem hodowania zwierząt na futra

Rynek Prawo unijne

Podczas rozpoczynającego się posiedzenia plenarnego Parlament Europejski będzie debatował nad europejską inicjatywą obywatelską „Europa wolna od futer”, która ma na celu doprowadzenie do zakazu hodowli i zabijania zwierząt wyłącznie w celu produkcji futer na terenie UE. Pod apelem w tej sprawie podpisało się ponad 1,5 mln Europejczyków. Debata w Parlamencie Europejskim odbędzie się w czwartek.

16.10.2023

Procedura wnoszenia protestów wyborczych

Wybory

Protesty przeciwko ważności wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP wnosi się na piśmie do Sądu Najwyższego w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Nadanie w tym terminie protestu w polskiej placówce pocztowej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu Najwyższego.

16.10.2023

Kosmetyki z brokatem mają zniknąć z półek

Rynek i konsument Prawo unijne

17 października zaczną obowiązywać nowe unijne przepisy dotyczące obecności mikrocząsteczek polimerów syntetycznych, potocznie nazywanych również mikroplastikiem. Ma ono szczególnie istotne znaczenie dla konsumentów, bo do tej kategorii zalicza się także brokat - również ten zawarty w kosmetykach do makijażu. Po upływie okresów przejściowych firmy będą musiały wycofać tego typu produkty ze sprzedaży.

16.10.2023

Tylko nieliczni producenci spełnią nowe warunki ulgi na ekspansję

CIT PIT

Ministerstwo Finansów chce wyłączyć wynagrodzenia pracowników z zakresu ulgi prowzrostowej. W projekcie objaśnień dotyczących ulgi przyjmuje też bardzo restrykcyjną definicję produktu, która uniemożliwi wielu producentom korzystanie z preferencji, jeśli np. korzystają z podzespołów innych firm. Eksperci wskazują, że konieczne jest doprecyzowanie projektu, by nie generował dodatkowych sporów.

16.10.2023

Są studia i podyplomówki, ale zawodu koordynatora medycznego nie będzie

Pacjent Zawody medyczne

Ministerstwo Zdrowia nie zgadza się na utworzenie zawodu koordynatora medycznego. Tymczasem koordynatorzy, w tym onkologiczni, działają już w placówkach w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej. Na razie bez wytycznych, jak mają pełnić swoje obowiązki. Usankcjonowanie ich odpowiedzialności jest konieczne, aby pacjent, niezależnie od miejsca leczenia, uzyskał takie samo wsparcie organizacyjne w diagnostyce i leczeniu - mówią eksperci.

16.10.2023

Duże partie zyskują na metodzie d'Hondta

Samorząd terytorialny Wybory

Metoda przeliczenia mandatów według systemu d’Hondta jest korzystniejsza dla silnych komitetów. Premiuje zwycięzców, co ułatwia stworzenie stabilnej większości parlamentarnej, ale jednocześnie ma wadę - ogranicza proporcjonalność wyborów. Przy tej metodzie lider listy nie zawsze otrzymuje mandat wyborczy.

16.10.2023

PKW: Wszyscy, którzy stoją w kolejce o godz. 21.00 - zagłosują

Wybory

Osoby, które stawią się do godz. 21 w komisji wyborczej, także te oczekujące w kolejce, mają prawo oddać głos. O tej godzinie członek komisji idzie na koniec kolejki, "zaznaczając" jej koniec – poinformował Sylwester Marciniak, przewodniczący PKW. Przed wieloma lokalami wyborczymi są kolejki.

15.10.2023

Policja zatrzymuje kolejnych wyborców za wynoszenie kart referendalnych

Wybory

Policjanci zatrzymali w miejscowości Sokółka mężczyznę podejrzanego o to, że w niedzielę po otrzymaniu kart do głosowania w lokalu obwodowej komisji wyborczej wyniósł je z tego lokalu, choć nie był do tego uprawniony. Łącznie policjanci odnotowali już 10 przestępstw związanych wyborami oraz ponad 150 wykroczeń – poinformowała w południe Państwowa Komisja Wyborcza.

15.10.2023

Wybieramy. ABC głosowania w wyborach do Parlamentu i w referendum

Wybory

Zarówno w wyborach do Sejmu, jak i Senatu, ważnym głosem jest karta, na której wstawiono znak „x” przy nazwisku dokładnie jednego kandydata. Głosem nieważnym jest natomiast, co do zasady, brak wskazania jakiegokolwiek kandydata, ale też wybór więcej niż jednego nazwiska. Ważność referendum liczona jest od kart wrzuconych do urny. Przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wyborami.

15.10.2023

Świadectwa energetyczne to fikcja, sprzedający i wynajmujący omijają prawo

Nieruchomości Energetyka

Od kilku miesięcy obowiązują ostrzejsze przepisy dotyczące świadectw energetycznych. Za brak przekazania dokumentu najemcy lub kupującemu mieszkanie grozi grzywna do 5 tys. zł. Nikt się jednak karą nie przejmuje, bo istnieje ona tylko na papierze. Kupujący i najemcy poświadczają w umowach, że świadectwo otrzymali, co nie jest najczęściej prawdą. Masowo kupuje się też generowane przez boty świadectwa w internecie. Ich jakość jest jednak praktycznie zerowa.

14.10.2023

Pijani kierowcy dostają po kieszeni od ubezpieczycieli

Prawo karne Prawo cywilne

Surowsze kary za prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środki odurzających, a od 14 marca 2024 r. możliwość utraty pojazdu przez pijanego kierowcę to nie jedyne przykre konsekwencje jazdy po alkoholu. Poważne skutki niesie także spowodowanie szkody przez pijanego kierowcę. Nawet jeśli będzie on miał polisę OC, to finalnie będzie musiał pokryć wyrządzone przez siebie straty.

14.10.2023

Wysokość świadczenia wspierającego uzależniona od skali, ale nie wiadomo jakiej

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Wciąż nie wiadomo według jakiej skali będzie oceniany poziom potrzeby wsparcia osoby z niepełnosprawnością, która będzie chciała starać się o świadczenie wspierające. Tymczasem jest ona kluczowa dla ustawy o świadczeniu wspierającym, bo to ocena w ramach skali może zadecydować o tym, czy ustawa spełni swoją rolę, czy jej założenia są chybione – zwracają uwagę eksperci. Podkreślają, że zapis o skali powinien być umieszczony w samej ustawie, a nie rozporządzeniu.

14.10.2023

Skruszony płatny morderca mógłby liczyć na bezkarność, ale jest luka

Wymiar sprawiedliwości

Nowy kodeks karny penalizuje przyjęcie zlecenia zabójstwa. W przepisie zawarto też klauzulę niekaralności - jeśli przyszły zabójca zgłosi się do organów ścigania i powie kto mu je zlecił, może uniknąć kary. Tu zaczynają się jednak wątpliwości, prawnicy wskazują, że idziemy w kierunku karania za sam zły zamiar. Resort sprawiedliwości patrzy na to jednak inaczej.

14.10.2023

Szpitalny triaż coraz bliżej - pacjent nie będzie czekał na lekarza SOR-u

Pacjent Opieka zdrowotna Zarządzanie

Pacjent, który przyjedzie na szpitalny oddział ratunkowy (SOR), a nie będzie wymagał pilnej pomocy, będzie mógł być od razu przekierowany do podstawowej opieki zdrowotnej, bez konieczności kontaktu z lekarzem dyżurnym SOR. Od 1 stycznia 2024 roku przy SOR-ach obowiązkowo powinna działać nocna i świąteczna opieka zdrowotna (NiŚOZ). Na oddziale ratunkowym mają być przyjmowani tylko pacjenci wymagający pilnej pomocy.

14.10.2023

Cisza wyborcza potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę

Wybory

O północy zakończyła się kampania wyborcza i kampania referendalna. Od tej chwili, aż do zakończenia głosowania w niedzielę, zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej w jakiejkolwiek formie: zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych. Zabronione jest również prowadzenie kampanii referendalnej. Nie wolno podawać wyników sondaży, także tych przedwyborczych.

14.10.2023