Adwokat dla Prokuratora Krajowego określeniem obraźliwym? NRA reaguje

Prawnicy

Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski podczas wystąpienia w Sejmie apelował by posłowie go "nie obrażali, nazywając adwokatem". Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyjęło właśnie uchwałę, w której uznało tę wypowiedź za przejaw języka arogancji, lekceważenia, dzielenia i obrażania innych ludzi, w tym wykonywujących zawód zaufania publicznego.

25.06.2021

Pracodawcy RP mają 28 uwag do projektu pracy zdalnej

Prawo pracy

Umożliwienie pracownikom wykonywania pracy zdalnej - częściowo lub całościowo z więcej niż jednego miejsca oraz dopuszczenie elektronicznej formy dokumentów przy wypowiadaniu/rozwiązywaniu umowy o pracę z pracownikiem zdalnym w trakcie wykonywania przez niego pracy zdalnej to tylko niektóre propozycje zmian do projektu zmian w Kodeksie pracy, która ma na stałe uregulować pracę zdalną,

25.06.2021

NRA: Adwokatka i adwokat - obie formy poprawne i w zasady etyki nie godzą

Prawnicy

Używanie terminu "adwokatka" nie jest naruszeniem godności zawodu adwokata, a inkluzywność środowiskowa powinna wyrażać się w otwartości na kulturotwórcze przemiany, oraz w szacunku dla osób, które czują potrzebę używania feminatywu adwokatka - uważa komisja etyki, praktyki adwokackiej i wykonywania zawodu Naczelnej Rady Adwokackiej

25.06.2021

MSWiA wycofuje się z rewolucji w ochotniczych strażach

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Nie będzie podziału ochotniczych straży pożarnych na jednostki ratowniczo-gaśnicze OSP (JRG OSP) i pozostałe. W nowych założeniach do projektu złagodzono też warunki uzyskania dodatku do emerytury przez kobiety ratowniczki OSP. Do tego jednostki mają płacić mniej za prąd, a strażakom - ochotnikom finansowane będą kursy na prawo jazdy kategorii C.

25.06.2021

E-doręczenia już wkrótce, a portal informacyjny sądów nie jest na nie gotowy

Wymiar sprawiedliwości

Na początku lipca wejdą w życie przepisy nowelizacji procedury cywilnej, zgodnie z którymi cyfrowe odwzorowania pism procesowych, zawiadomień, wezwań i orzeczeń mają być pełnomocnikom doręczane przez portal informacyjny sądu. Problem w tym, że jak wynika z odpowiedzi z wrocławskiego sądu na pytania jednej z adwokatek, prace nad dostosowaniem portalu trwają i mogą potrwać jeszcze co najmniej kilka tygodni.

25.06.2021

Dla nauczyciela bombonierka, a nie weekend w SPA

Pralka, bon do SPA lub obraz za dwa tysiące złotych nie są trafionymi prezentami dla nauczyciela na zakończenie roku szkolnego. Zarówno wręczanie takiej gratyfikacji, jak i jej przyjmowanie, może zostać uznane za przestępstwo. Karniści zgodnie twierdzą, że aby uniknąć ryzyka, lepiej ograniczyć się do kwiatów lub bombonierki.

25.06.2021

Program Profilaktyka 40 plus nie jest doskonały

Pacjent Opieka zdrowotna

W lipcu rusza program Profilaktyka 40+, gwarantujący każdemu Polakowi powyżej 40 roku życia możliwość wykonania określonych badań. Program wzbudza sporo emocji, bo... ma liczne braki. Uwagi do niego zgłasza Naczelna Rada Lekarska i Pracodawcy RP. Wskazują, że brakuje w nim badań wskazujących na choroby onkologiczne, tarczycy i wątroby, a przede wszystkim - konsultacji z lekarzem.

25.06.2021

Skarga nadzwyczajna wydłuża przechowywanie akt w sądowych archiwach - jest rozporządzenie

Wymiar sprawiedliwości

Do 3 lipca 2024 roku ma zostać wydłużone przechowywanie w sądzie akt spraw prawomocnie zakończonych po 17 października 1997 roku, których termin przechowywania upłynąłby przed 3 kwietniem 2024 r. To efekt wydłużenia o kolejne trzy lata możliwości wnoszenia skargi nadzwyczajnej w tzw. starych sprawach. Tymczasem archiwiści alarmują, że archiwa już pękają w szwach.

25.06.2021

Kończy się trudny rok szkolny - potrzebna strategia na kolejny

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

I oto koniec roku szkolnego – kolejnego, który upłynął pod znakiem pandemii. Choć uczniowie mieli od września uczyć się stacjonarnie, kolejne fale zakażeń szybko pokrzyżowały te plany. Niezadowoleni byli i nauczyciele i uczniowie. Wielu obawia się, że tak będzie także po wakacjach i chce, by rządzący tym razem odrobili lekcje i dobrze przygotowali szkoły do niepewnej jeszcze sytuacji we wrześniu.

25.06.2021

Sygnaliści jeszcze poczekają na ochronę w polskim prawie

Prawo pracy RODO Prawo unijne

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii czeka na wpis do rządowego wykazu prac legislacyjnych założeń do projektu ustawy o sygnalistach i jednocześnie pracuje nad projektem. Termin na wdrożenie unijnej dyrektywy upływa 16 grudnia, a resort planuje konsultacje społeczne w III kwartale br. Zainteresowane organizacje zastanawiają się, czy wystarczy czasu na przygotowanie dobrej ustawy.

25.06.2021

Sejm poparł poprawki Senatu do ustawy o koncesjach wydobywczych

Środowisko Prawo gospodarcze

Sejm w czwartek poparł poprawki Senatu do noweli o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. Ustawa po zmianach zakłada, że jednorazowe przedłużenie koncesji bez konieczności uzyskania decyzji środowiskowej nie będzie możliwe w przypadku węglowodorów, węgla i siarki. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

24.06.2021

Sejm uchwalił nowelę przedłużającą kadencję organów statutowych związków zawodowych

Prawo pracy Koronawirus

Kadencje organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy będą mogły być przedłużone w związku z epidemią COVID-19, nie dłużej jednak niż do 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – przewiduje nowelizacja ustawy, którą w czwartek uchwalił Sejm.

24.06.2021

Sejm: Projekt tzw. ustawy antykorupcyjnej skierowany do prac w komisji

Administracja publiczna Finanse

Do dalszych prac w komisji Sejm skierował w czwartek projekt tzw. ustawy antykorupcyjnej, który zakłada m.in. pozbawianie praw publicznych osób skazywanych za przestępstwa korupcyjne i zakaz zajmowania przez nich stanowisk w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

24.06.2021

Sejm przyjął część poprawek Senatu do noweli w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Prawo rodzinne Domowe finanse

Sejm przyjął w czwartek część poprawek Senatu do nowelizacji ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny. Ustawa wprowadza stały mechanizm wzrostu kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Przewiduje też, że informacje o długach dłużników alimentacyjnych nie będą usuwane z BIG do czasu ich spłacenia.

24.06.2021

Europarlament przyjął rezolucję, domagając się powszechnego dostępu do aborcji

Opieka zdrowotna Prawo unijne

Parlament Europejski przyjął w czwartek rezolucję wzywającą wszystkie państwa członkowskie UE do zapewnienia „powszechnego dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji” oraz zagwarantowania, że „aborcja na żądanie jest legalna na wczesnym etapie ciąży” i później, „gdy zdrowie ciężarnej jest zagrożone”.

24.06.2021

Samorządy zawodów zaufania publicznego chcą ściśle współpracować

Prawnicy

Samorządy zawodów zaufania publicznego właśnie podpisały porozumienie, którego celem jest współdziałanie w relacjach z władzą publiczną i opinią społeczną w sprawach istotnych dla nich i obywateli. Co ważne, we wspólnych kwestiach mają mówić jednym, uzgodnionym i oficjalnym głosem. Pierwszy temat to podatkowa część Polskiego Ładu.

24.06.2021

Sejm uchwalił specustawę ws. Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w 2022 r. bez poprawek

Administracja publiczna

W czwartek Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach w związku z organizacją XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w 2022 r. Za uchwaleniem specustawy głosowało 411 posłów, przeciw było ośmiu, a trzech wstrzymało się od głosu. Wcześniej Sejm odrzucił poprawki Lewicy o wykreślenie zapisów o zakazie zgromadzeń spontanicznych na czas Forum.

24.06.2021

GIP: Zasady przeprowadzania kontroli w miejscu pracy zdalnej powinny być szczegółowo określone w Kodeksie pracy

Prawo pracy BHP

Pełne bezpieczeństwo osób wykonujących pracę zarobkową, także w formie zdalnej, oraz jasne przepisy w tym zakresie to najważniejsze kwestie w działalności Państwowej Inspekcji Pracy – zapewniała Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy, podczas ogólnopolskiej konferencji „Praca zdalna – dylematy społeczno-prawne”. GIP był jej organizatorem, pomysłodawcą i moderatorem.

24.06.2021

Będzie kolejna próba wyboru rzecznika praw obywatelskich

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Marszalek Sejmu Elżbieta Witek wyznaczyła na 2 lipca do godz. 16 kolejny termin na zgłaszanie kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. Będzie to już szósta próba powołania osoby pełniącej ten urząd. W ubiegłym tygodniu niepowodzeniem zakończyła się próba powołania na RPO niezależnej senator Lidii Staroń. Kadencja Adama Bodnara zakończyła się 9 września ubiegłego roku.

24.06.2021