Rząd zapowiada opodatkowanie dodatkowych mieszkań

Budownictwo

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w najbliższym czasie rząd zajmie się przepisami dotyczącymi opodatkowania dodatkowych mieszkań. Zastrzegł jednak, że ten specjalny podatek nie dotyczyłby właścicieli pojedynczych "dodatkowych" lokali. - Nowe przepisy mają objąć głównie fundusze kupujące setki mieszkań, ale należy się też przyjrzeć osobom posiadającym 7-8 mieszkań – dodał.

14.01.2023

Organizacje lekarskie chcą zmian w projekcie ustawy o jakości

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Porozumienie Organizacji Lekarskich zaapelowało do parlamentarzystów o uwzględnienie uwag do rządowego projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. – W naszej ocenie projekt wypacza pojęcia jakości i bezpieczeństwa – podkreśla POL w apelu. Prace nad ustawą rozpoczął właśnie Sejm.

14.01.2023

Sądy wiedzą, jak stosować areszt - MS nie widzi potrzeby zmian

Wymiar sprawiedliwości

Sądy mają odpowiednią świadomość uwarunkowań dotyczących stosowania oraz przedłużania tymczasowego aresztowania. Nie ma potrzeby modyfikacji przepisów - to odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie przewlekłości aresztu i tego, że nadal przepisy nie określają przesłanek jego przedłużania po wydaniu wyroku w pierwszej instancji.

14.01.2023

Dla pracujących w niedziele konieczne zapewnienie jednej wolnej w miesiącu

Prawo pracy

W przypadkach zatrudniania pracowników w niedziele pracodawca musi pamiętać o obowiązku zapewnienia co najmniej jednej niedzieli wolnej od pracy w każdym okresie kolejnych czterech tygodni. Dotyczy to zarówno planowania pracy w harmonogramach, jak i ewentualnego dodatkowego zlecania pracy w tych dniach. Więcej piszemy o tym w Legal Alert.

14.01.2023

Firmy pożyczkowe straciły na ustawie antylichwiarskiej, skorzystały lombardy

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Finanse

Ustawa antylichwiarska, która zaczęła obowiązywać w grudniu, uderzyła w firmy pożyczkowe. W ocenie podmiotów prowadzących działalność pożyczkową, obniżenie maksymalnej wysokości kosztów pozaodsetkowych do aktualnie obowiązującego poziomu, nie pokrywa kosztów ponoszonego przez te podmioty ryzyka czy kosztów operacyjnych. Okazało się to szansą dla lombardów, które sprawnie omijają rafy legislacyjne.

14.01.2023

Dobrze rozwieść klienta to sztuka, więc kosztuje nawet 50 tys. zł

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Polskie rozwody nadal wiążą się z dużymi emocjami, trwają czasem latami, a byli partnerzy potrafią zaciekle walczyć o zestaw sztućców. A to, jak duży jest konflikt, czy strony domagają się orzeczenia o winie, czy potrafią podzielić wspólny majątek lub porozumieć się co do kontaktów z dziećmi i alimentów, wpływa na to, ile zapłacą swoim prawnikom. Stawki na rynku są mocno zróżnicowane - od kilku do nawet 50 tysięcy złotych.

14.01.2023

Prace nad ustawą wiatrakową odblokowane - Sejm skierował projekt do pierwszego czytania

Samorząd terytorialny Środowisko Prawo gospodarcze

Ustawa wiatrakowa została wyjęta z sejmowej zamrażarki. Projekt 13 stycznia skierowano do pierwszego czytania do dwóch sejmowych komisji. Znajduje się on w parlamencie od połowy lipca i nic się z nim do tej pory nie działo. Tymczasem ustawa jest bardzo potrzebna. Ma bowiem odblokować budowę farm wiatrowych w Polsce, produkujących tanią i czystą energię elektryczną.

13.01.2023

RPO: Publiczna edukacja w kryzysie, brakuje nauczycieli

Zarządzanie oświatą

Dyrektorzy nadal mają trudności, aby zapewnić pełną obsadę kadrową w szkołach. Efektem jest nadmierne obciążenie obowiązkami zatrudnionych już nauczycieli, którzy skarżą się na niskie płace - wskazuje RPO w stanowisku skierowanym do MEiN. Powołuje się w nim m.in. na badanie Wolters Kluwer LEXOMETR OŚWIATOWY 2022. Resort edukacji odpowiada, że widzi potrzebę zmian - również w sposobie wynagradzania pedagogów.

13.01.2023

Przebywający w Polsce Ukraińcy będą płacić za utrzymanie - poprawki Senatu odrzucone

Samorząd terytorialny Ukraina

Obywatele Ukrainy, którzy przebywają Polsce w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, będą uczestniczyli w kosztach związanych z zamieszkaniem i wyżywieniem. Dookreślone zostanie także wypłacanie obywatelom Ukrainy świadczeń rodzinnych, takich jak np. „500+” czy „300+”. W 2023 r. kontynuowane będzie finansowe wsparcie z budżetu państwa dla  samorządów na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy.

13.01.2023

Zmiany w szkolnictwie wyższym do podpisu Prezydenta

Szkolnictwo wyższe

Sejm przyjął część poprawek Senatu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, którą przygotował resort edukacji i nauki. Ma ona na celu wprowadzenie kilkudziesięciu rozmaitych zmian dotyczących zarówno nadania tytułu profesora, habilitacji, studentów zagranicznych, dyplomów czy funkcjonowania organów uczelni. Teraz ustawa trafi do podpisu Prezydenta.

13.01.2023

Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu do kodeksowej pracy zdalnej

Prawo pracy

Sejm nie zgodził się w piątek na wprowadzenie zmian do uchwalonej 1 grudnia 2022 r. nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzającej pracę zdalną i kontrolę trzeźwości pracowników. Posłowie nie zdecydowali się na zwiększenie z 24 do 30 liczby dni w roku kalendarzowym, w których mogłaby być wykonywana praca okazjonalna na wniosek pracownika. Nie zgodzili się też na wprowadzenie trzymiesięcznej - jak chciał Senat – vacatio legis dla przepisów m.in. o pracy zdalnej.

13.01.2023

Nowelizacja ustawy o SN to krok do przodu, ale nadal sprzeczna z Konstytucją

Wymiar sprawiedliwości

Z sejmowych obrad nad kształtem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym wynika, że argumenty natury prawnej i konstytucyjnej nie będą miały wpływu na jej uchwalenie. Paraliż sądów, wzajemne testy niezawisłości i bezstronności sędziów, a wreszcie brak kompetencji i właściwego finansowania Naczelnego Sądu Administracyjnego, który będzie znacząco i nielegalnie obciążony - to główne zarzuty prezesów najważniejszych sądów w Polsce.

13.01.2023

Zarobki niektórych nauczycieli poniżej pensji minimalnej, Senatorowie chcą większych podwyżek w oświacie

Kadry w oświacie

Pensje minimalne wzrosły, a stawki wynagrodzenia nauczycieli na razie nie. Sprawia to, że początkujący nauczyciele zarabiają mniej niż wynosi pensja minimalna. Rząd zgodził się na podwyżki o 7,8 proc., rozporządzenie w tej sprawie najprawdopodobniej pojawi się w lutym, po zakończeniu prac nad budżetem. Tymczasem Senatorowie chcą, by pensje pedagogów wzrosły bardziej - wnieśli poprawkę do ustawy budżetowej.

13.01.2023

Zmiana kategorii drogi to problem z opłatą za zajęcie pasa drogowego

Samorząd terytorialny Budownictwo Poprawmy prawo

W ustawie o drogach publicznych brak jest uregulowań odnoszących się do opłaty za zajęcie pasa drogowego, kiedy dochodzi do zmiany kategorii drogi. To rodzi niepewność przedsiębiorców, bo zarządcy dróg stosują w tym zakresie często odmienne zasady i różne stawki opłat. Sytuacji nie ułatwia też rozbieżne orzecznictwo sądów administracyjnych.

13.01.2023

Psycholog w lekarskiej komisji wojskowej - resort podał stawki

Zawody medyczne

Psycholog w komisji lekarskiej kwalifikującej do służby wojskowej zarobi od 300 do 600 zł za dzień pracy. Pieniądze na ten cel wyłożą wojewodowie. Przy założeniu, że komisja odbędzie 40 jednodniowych posiedzeń, psycholog może liczyć na zarobek z tego tytułu w wysokości do 24 tys. zł.

13.01.2023

Adwokatura krok przed zmianami w zakresie reklamy - propozycje gotowe

Prawnicy Rynek

Środowisko adwokackie chce liberalizacji przepisów o reklamie ale uważa, że pewne ograniczenia w kodeksie etyki powinny pozostać - np. zakaz reklamy porównawczej - wynika z badań przeprowadzonych w czasie prac nad propozycjami zmian. Będzie im poświęcone rozpoczynające się posiedzenie plenarne NRA. Prezes Przemysław Rosati liczy, że uda się je przyjąć jeszcze w maju, a wprowadzić w pierwszej połowie roku.

13.01.2023

Niefortunnie sformułowany przepis pozbawi ochrony niektórych sygnalistów

Prawo pracy Prawo unijne

Rząd chce, by ochronie podlegał zgłaszający naruszenie prawa pod warunkiem, że dotyczy to interesu publicznego i stanowi informację o naruszeniu prawa. To istotna zmiana ograniczająca ochronę sygnalistów, którzy teraz nie będą chronieni, gdy będzie chodziło o naruszenia prawa godzące w interes przedsiębiorstwa. Nawet ci, którzy uważają, że zmiana ma charakter doprecyzowujący, mówią o niefortunnym sformułowaniu przepisu.

13.01.2023

Członek komisji egzaminacyjnej nie musi mieć kwalifikacji, ale może zostać doradcą podatkowym

Doradca podatkowy Poprawmy prawo

Podchodzący do egzaminu na doradcę podatkowego chcieliby mieć pewność, że będą oceniani przez fachowców. Przepisy nie określają jednak żadnych minimalnych wymagań do zasiadania w tej komisji. Problematyczna jest także zasada, że osoba, która została wybrana do pracy w komisji, może automatycznie uzyskać wpis na listę doradców podatkowych.

13.01.2023

Uchwały przyjęte przez Senat 12 stycznia

Senat przyjął poprawki do ustawy budżetowej na 2023 r. Chce by o 6,5 mld złotych zwiększony został budżet Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie zgłosił natomiast poprawek do noweli zwiększającej dotację budżetową dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Z kolei jeśli chodzi o ustawę o Fundacji rodzinnej zaproponował zmianę, obligującą do sprawdzenia po trzech latach działania przepisów.

12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski