Przedsiębiorca nie odliczy VAT od abonamentu medycznego

PIT VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Małe i średnie firmy

Wydatki, które podatnik ponosi w związku z nabyciem abonamentu medycznego dla siebie i członków rodziny, nie są związane z działalnością gospodarczą i sprzedażą. Służą zaspokojeniu jego potrzeb osobistych. Tym samym, przedsiębiorca nie odliczy VAT z faktur dokumentujących nabycie takiego abonamentu – potwierdziła to właśnie w interpretacji skarbówka.

04.05.2023

Brakuje egzaminatorów do sprawdzania prac maturalnych

Zarządzanie oświatą

Do sprawdzania prac maturalnych z języka polskiego zgłosiło się mniej osób niż wskazywały potrzeby i dlatego najprawdopodobniej będzie potrzebny dodatkowy tydzień, by sprawdzić prace z języka polskiego. Resort edukacji zapewnia jednak, że nie wpłynie to na termin ogłoszenia wyników.

04.05.2023

Nakrętki razem z butelką - tak będzie już od połowy 2024 r.

Środowisko Prawo gospodarcze

Nakrętki zbieramy w szczytnych celach. W akcjach zdobywania tym sposobem sprzętu dla niepełnosprawnych, czy innych podobnych, biorą udział lokalne społeczności, szkoły, małe zakłady pracy i światowe koncerny. Ale wiele wskazuje, że „charytatywna nakrętka” odejdzie wkrótce do lamusa. Od połowy 2024 r. wszystkie nakrętki plastikowe w całej UE powinny być fabrycznie przytwierdzone do opakowania od napoju – butelki czy kartonu.

04.05.2023

Komisja Europejska: 100 mln euro dla rolników z Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji

Prawo gospodarcze Prawo unijne

Kwota - 100 mln euro - pobrana z rezerwy rolnej na 2023 r., zostanie skierowana do rolników produkujących zboża i nasiona oleiste w pięciu państwach członkowskich: Bułgarii, Węgrzech, Polsce, Rumunii i Słowacji. To propozycja wsparcia Komisji Europejskiej, które pomoże państwom członkowskim graniczącym z Ukrainą częściowo zrekompensować problemy związane z następstwami importu niektórych produktów rolno-spożywczych z Ukrainy.

03.05.2023

Handel receptami na leki psychotropowe ma być ukrócony – jest projekt

Pacjent Farmacja

Lekarz przed wystawieniem recepty na lek zawierający substancję psychotropową będzie musiał sprawdzić, ile takich recept pacjent ma wystawionych i zrealizowanych. Konieczne będzie też osobiste zbadanie pacjenta lub pod pewnymi warunkami za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. Wystawienie dodatkowej recepty na lek trzeba będzie szczegółowo udokumentować.

03.05.2023

Już obowiązują unijne przepisy o imporcie produktów rolnych z Ukrainy

Prawo gospodarcze Prawo unijne

Komisja Europejska osiągnęła porozumienie z Bułgarią, Węgrami, Polską, Rumunią i Słowacją w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych. 2 maja zostały wprowadzone środki zapobiegawcze w sprawie produktów rolnych z Ukrainy. Wejście unijnej regulacji w życie oznacza, że stary zakaz krajowy został uchylony. We wtorek 2 maja opublikowane zostało rozporządzenie w tej sprawie.

03.05.2023

Rodzic nie zgadza się na paszport dla dziecka - "ratunkiem" sąd

Prawo cywilne Administracja publiczna

W sezonie wyjazdów urlopowych do sądów wpływa zdecydowanie więcej wniosków o zezwolenie na wydanie paszportu dziecku. Powodem jest konflikt między rodzicami i brak zgody jednego z nich. Zdarza się, że sądy muszą też rozstrzygać o tym, kto paszport przechowuje lub ingerować w sytuacji braku zgody na sam wyjazd. Dlatego, w ocenie prawników, podróże z dzieckiem powinny być uwzględniane już na etapie wniosków o uregulowanie kontaktów.

03.05.2023

Tożsamość zwłok nieznana? Trzeba wezwać Milicję Obywatelską

Zawody medyczne

Blisko 33 lata po rozwiązaniu Milicji Obywatelskiej formacja ta jest wciąż wymieniana w obowiązujących, niezmienianych od kilkudziesięciu lat, aktach prawnych. Jednym z nich jest rozporządzenie w sprawie stwierdzania zgonu. Zgodnie z nim, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że przyczyną śmierci było przestępstwo lub samobójstwo, albo nie można ustalić tożsamości zwłok, należy niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub najbliższy organ Milicji Obywatelskiej.

03.05.2023

Auto elektryczne to wciąż rzadkość, OC i AC więc takie same jak przy spalinowych

Drogi Ubezpieczenia

W przypadku samochodów elektrycznych łatwiej niż w przypadku aut spalinowych o kolizję, po której koszt naprawy jest wyższy niż wartość pojazdu przed szkodą. W takich sytuacjach odszkodowanie z OC wypłacane jest w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu z dnia wypadku, pomniejszonej o wartość pozostałości. Szczególnym problemem w tych pojazdach są baterie.

03.05.2023

Zamach na Trybunał i na Konstytucję, ale można to naprawić

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Przepisy Konstytucji często obecnie nie działają, bo nie ma realnej kontroli, którą powinien sprawować Trybunał Konstytucyjny. Zastępują go niekiedy sądy, zwłaszcza Sąd Najwyższy i europejskie trybunały. Powstał więc ekspercki projekt ustawy o TK, która ma przywrócić stan praworządności. Prawnicy zastrzegają jednak: naprawiania Trybunału nie można dokonywać przy użyciu metod niepraworządnych.

03.05.2023

Stan zagrożenia epidemicznego - potrzebna jest procedura wyjścia

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy

Stan zagrożenia epidemicznego zgodnie z opublikowanym w poniedziałek projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zakończy się 1 lipca. Samorządy proponowały tę datę argumentując, że wcześniejszy termin wywoła lawinę problemów prawnych i organizacyjnych. W tym czasie trwa przegląd tzw. ustawy covidowej, która zmieniła kilkadziesiąt innych ustaw.

02.05.2023

Obowiązkowe maseczki w szpitalach do końca czerwca; bez maseczek w aptekach

Koronawirus

Do 30 czerwca 2023 r. rząd przedłużył obowiązek noszenia maseczek w szpitalach, przychodniach i innych placówkach, w których prowadzona jest działalność lecznicza. Nie ma już obowiązku noszenia maseczek w aptekach. Z kolei opublikowany we wtorek projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zakłada odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca 2023 r.

02.05.2023

1 lipca odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego - jest projekt rozporządzenia

Administracja publiczna Opieka zdrowotna

Z dniem 1 lipca 2023 r. zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 - zakłada to projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Wniosek o odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego złożył Główny Inspektor Sanitarny.

02.05.2023

Minister zdrowia pisze do Pfizera w sprawie gruntownej zmiany kontraktów szczepionkowych

Koronawirus Koronawirus szczepienia

Sytuacja epidemiczna w krajach Unii Europejskiej ustabilizowała się, a mimo to Pfizer nadal planuje dostarczyć do Europy setki milionów szczepionek. Jest to całkowicie bezcelowe z punktu widzenia zdrowia publicznego, ponieważ większość z nich ulegnie zniszczeniu ze względu na ograniczony okres przydatności do użycia i ograniczony popyt - zauważa w liście do Pfizera minister zdrowia Adam Niedzielski.

02.05.2023

List z ZUS trafi do skrzynek emerytów i rencistów

Pomoc społeczna Emerytury i renty

W najbliższych dniach i tygodniach emeryci i renciści w swojej skrzynce pocztowej znajdą informację, o jaką kwotę ZUS zwiększył im od marca emeryturę lub rentę. Dowiedzą się również, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał im i wypłacił w kwietniu dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, czyli tzw. trzynastkę.

02.05.2023

Przeciek na maturze - od unieważnienia egzaminu, po więzienie

Prawo karne Zarządzanie oświatą

W poprzednich latach na kilka godzin przed maturą w Google Trends wzrosła liczba wyszukiwań haseł, które potem pojawiały się na egzaminie, sprawy przecieków badała prokuratura - za udział w takim procederze mogą być surowe konsekwencje. W tym roku CKE wprowadziła nowe, elektroniczne zabezpieczenia, które mają pomóc w wykrywaniu ewentualnych nieprawidłowości.

02.05.2023

Wniosek o elastyczną organizację pracy, czyli "miękkie roszczenie" wobec pracodawcy

Prawo pracy Prawo unijne

Pracownicy wychowujący dzieci młodsze niż 8-letnie, od 26 kwietnia 2023 r. mogą składać wnioski o elastyczną organizację pracy, czyli mają swoiste „miękkie roszczenie” o ustalenie kilku rozwiązań dotyczących czasu pracy lub pracę zdalną. Wnioski takie nie będą co prawda bezwzględnie wiążące dla pracodawcy, ale ich ewentualne odrzucanie musi być każdorazowo poprzedzone analizą możliwości przychylenia się do wniosku.

02.05.2023

Eksponując flagę państwową, trzeba pamiętać o zasadach

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Wywieszona flaga powinna być czysta, wyprasowana, przymocowana w taki sposób, aby nie uległa zerwaniu. Powinna być tak umieszczana, aby nie dotykała podłoża, podłogi lub nie była zamoczona w wodzie. Nie może się też zawijać wokół masztu. Organizator obchodów, podczas których używane są flagi z papieru, powinien zapewnić odpowiednie warunki do ich zebrania po zakończeniu uroczystości oraz odpowiedniego zniszczenia.

02.05.2023

Przepisy o karach za znieważenie sądu poprawiane, ale nadal kontrowersyjne

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości po wyrokach ETPC poprawia przepisy o karach porządkowych za naruszenie powagi, spokoju lub porządku czynności sądowych. Problem w tym, że wątpliwości mają Rzecznik Praw Obywatelskich i Krajowa Rada Sądownictwa. RPO wskazuje, że część propozycji nadal narusza prawo do sądu, a KRS, że zaprzecza istocie kar porządkowych, które powinny być wymierzane i wykonane niezwłocznie.

02.05.2023

Zreformowana KRS ma uzdrowić sądownictwo, ale są różne wizje tej reformy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Podstawą pozytywnych zmian w wymiarze sprawiedliwości ma być zreformowanie Krajowej Rady Sądownictwa. Chodzi przede wszystkim o wybór 15 sędziów-członków. Problem w tym, jak miałoby to wyglądać. Sędziowie uważają, że powinni ich, zgodnie z Konstytucją, wybierać sami. Adwokatura postulowała, by zaangażowane w to zostało całe środowisko prawnicze. Kolejną kwestią jest to, ilu sędziów z poszczególnych sądów powinno się znaleźć w tej grupie.

02.05.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski