MRiPS: Dyrektywa o sygnalistach zostanie wdrożona. Prace w rządzie są na ukończeniu

Prawo pracy Prawo unijne

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii zostanie wdrożona do polskiego porządku prawnego ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, która jest na ukończeniu prac procesu rządowego – poinformowała Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Tym samym interpelacja poselska z 14 lipca 2023 r. doczekała się odpowiedzi. Termin jej udzielenia był wcześniej czterokrotnie przedłużany.

03.11.2023

UOKiK nałożył karę na firmę oferującą ryzykowne inwestycje w pojazdy

Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

Ponad 56 tys. zł - tyle wyniosła kara za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, którą Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na firmę Jakub Leśniewski Total Finance z Warszawy. Oferowała ona pewny ("jak w banku") i szybki zysk poprzez inwestycję w w zakup pojazdów off-roadowych. Okazało się jednak, że wiązała się ona ze sporym ryzykiem dla inwestorów. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna.

03.11.2023

Będzie paraliż inwestycji - przepisy o patodeweloperce sprzeczne z planami

Budownictwo

Tysiące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego będzie sprzecznych z przepisami o patodeweloperce, wchodzącymi w życie 1 kwietnia 2024 r. Lwia ich część przewiduje bowiem, że minimalna odległość budynków od granicy działki wynosi trzy lub cztery metry, a nowe przepisy mówią o... pięciu metrach. Grozi nam paraliż inwestycji - ostrzegają prawnicy i postulują zmiany w prawie. Natomiast ministerstwo rozwoju studzi emocje. Jego zdaniem nie będzie żadnych problemów.

03.11.2023

Główny Geodeta Kraju podarował dzień przedsiębiorcom, teraz oddał go starostom

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo

Czy dzień zdarzenia należy wliczać do biegu terminu w postępowaniu przed organami geodezyjnymi, czy też nie? Spór o to, jak liczyć bieg terminu weryfikacji zgłoszonych prac geodezyjnych z przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego pomiędzy Związkiem Powiatów Polskich, a Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, został rozstrzygnięty na korzyść strony samorządowej. Rocznie, starostowie w całym kraju rozpoznają ponad milion takich spraw.

03.11.2023

Chaos w opisie skali oceny potrzeby wsparcia przy świadczeniu wspierającym

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Długo oczekiwane rozporządzenie, które opisuje sposób oceny poziomu potrzeby wsparcia przy staraniu się o świadczenie wspierające, napisane jest chaotycznie i niezrozumiałym, trudnym językiem. Dlatego m.in. powstaje wiele pytań i wątpliwości co do interpretacji jego przepisów. Strona społeczna ma czas do 14 listopada na konsultacje. Eksperci podkreślają, żeby z definicji nie przekreślać proponowanego rozwiązania, bo zmiany w systemie wsparcia znów mogą utknąć w miejscu.

03.11.2023

Pełnomocnik zobaczy datę e-doręczenia przez portal, a sąd automatycznie - potwierdzenie

Wymiar sprawiedliwości e-Doręczenia

Od 14 marca 2024 roku adwokaci i radcy prawni będą mieć obowiązek posiadania konta w portalu informacyjnym sądu i tą drogą sąd - już na stałe - będzie mógł dostarczać im pisma sądowe. Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało właśnie do konsultacji projekt rozporządzania, w którym m.in. wprowadza potrzebne definicje, ale też określa, kiedy pismo będzie traktowane jako odebrane i co powinno zawierać elektroniczne potwierdzenie odbioru.

03.11.2023

Subwencja nieco łaskawsza dla mniejszych miast, choć wciąż premiuje wsie

Zarządzanie oświatą

Rozporządzenie w sprawie podziału subwencji oświatowej premiuje szkoły wiejskie i te położone w miastach do 5 tys. mieszkańców. Chodzi tu o tzw. współczynnik zamożności. Taki podział pieniędzy budził wątpliwości samorządowców z większych miejscowości - wskazywali m.in. że miasta ponoszą dodatkowe koszty m.in. kształcenia w szkołach ponadpodstawowych uczniów, którzy nie są mieszkańcami powiatu.

03.11.2023

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej zlecą więcej badań

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mogą wystawiać skierowania na badania dotyczące najczęstszych alergenów wziewnych, takich jak pyłki drzew, kurz, a także pokarmowych - jak mleko, orzechy czy pszenica - informuje Porozumienie Zielonogórskie. To pozwoli na szybszą diagnostykę alergii oraz skuteczniejsze leczenie. Lekarz POZ będzie w stanie wdrożyć odpowiednie leczenie lub szukać innych przyczyn dolegliwości. Dzięki tym zmianom chorzy nie będą już musieli tracić czasu na oczekiwanie w kolejce do alergologa.

03.11.2023

Sędzia Katarzyna Gonera przeszła w stan spoczynku

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Z dniem 1 listopada 2023 r. w stan spoczynku przeszła Katarzyna Gonera, sędzia Sądu Najwyższego, orzekająca w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Sędzia była bardzo aktywna społecznie, jest autorką m.in. "Komentarza do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych", a także "Postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy". Była dwa razy wybierana przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego do Krajowej Rady Sądownictwa.

02.11.2023

Zakaz krytyki w związkach sportowych to podważenie fair play?

Osoby obwinione o krytykę w związkach sportowych nie mają zapewnionego szeroko pojętego prawa do obrony, a ukaranym dyscyplinarnie nie zagwarantowano prawa odwołania do sądu. Pojęcie krytyki nie jest w tych związkach zazwyczaj definiowane, co może rodzić uznaniowość – stwierdza Rzecznik Praw Obywatelskich. Działacze sportowi odpowiadają: Dopuszczenie takiej krytyki prowadziłoby do podważenia istoty zasady fair play.

02.11.2023

Apel KOD: Unieważnić wszystkie konkursy neo-sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Komitet Obrony Demokracji wezwał wszystkie demokratyczne siły, które w wyborach 15 października br. uzyskały mandat do sprawowania władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz naprawy Rzeczpospolitej Polskiej, do niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do przywrócenia rządów prawa w polskim sądownictwie. Te rządy prawa wynikają z orzeczeń sądów polskich i Trybunałów europejskich.

02.11.2023

Zacharski Rudol – nowa kancelaria prawna działa od 1 października 2023 r.

Rynek

Z początkiem października działalność rozpoczęła nowa firma prawnicza – Zacharski Rudol. Założyciele kancelarii, dr Michał Zacharski i dr Kamil Rudol, adwokaci, pełnili wcześniej funkcje partnerów w Dubois i Wspólnicy. Oferta to 10 obszarów specjalizacji - od prawa karnego po źródła odnawialne poprzez m.in. własność intelektualną.

02.11.2023

Korekta dokumentów rozliczeniowych – ważne terminy

Ubezpieczenia społeczne

Tylko do 1 stycznia 2024 roku płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. Natomiast za okres od stycznia 2022 roku - w ciągu pięciu lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

02.11.2023

Prawo wciąż jednym z najchętniej wybieranych kierunków

Szkolnictwo wyższe

Prawo po raz kolejny znalazło się na liście najchętniej wybieranych kierunków. Jak podaje MEiN, łącznie na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w uczelniach nadzorowanych przez ministra edukacji i nauki zostało przyjętych prawie 442 tys. osób, w tym 336 952 osoby na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie oraz 104 871 osób na studia drugiego stopnia.

02.11.2023

ZAIKS: Wykup praw autorskich poza Unię szkodzi twórcom

Prawo cywilne Prawo unijne

Europejskie Zrzeszenie Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów, a wraz z nim polski ZAIKS, walczą ze zjawiskiem Buy-outów. Są to umowy wykupu praw autorskich na podstawie przepisów obowiązujących poza Unią Europejską, które destabilizują nasz rynek kreatywny i pozbawiają twórców tantiem. Teraz ukazał się apel europarlamentarzystów w sprawie konieczności podjęcia przez Unię Europejską działań mających na celu rozwiązanie problemu.

02.11.2023

Hot dog za złotówkę do paczki papierosów - Żabka przekroczyła granice etyki

Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy uznał, że Żabka naruszyła zasady etyki i promowała kupowanie wyrobów tytoniowych. Chodzi o kontrowersyjną reklamę, w której informowano, że do zakupionej paczki papierosów konsument może otrzymać hot-doga lub panini za 1 zł. Komisja uznała, że choć kodeks etyki nie zakazuje wprost promowania wyrobów tytoniowych, to liczy się jednak również dobrostan konsumentów.

02.11.2023

Wolne możliwe także w święto nie będące ustawowym dniem wolnym od pracy

Prawo pracy

Osoby należące do kościołów i innych związków wyznaniowych, których święta religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, mogą na własną prośbę uzyskać zwolnienie od pracy na czas niezbędny do obchodzenia tych świąt, zgodnie z wymogami wyznawanej przez siebie religii. Zwolnienie takie podlega odpracowaniu.

02.11.2023

Brak adresu do e-doręczeń przedsiębiorcy w praktyce utrudni działanie firmy

Nowe technologie Prawo gospodarcze e-Doręczenia

Nie tylko prawników i urzędy czeka cyfrowa rewolucja w e-doręczeniach, ale także przedsiębiorców - zarówno tych zarejestrowanych w KRS, jak i CEiDG. Reforma wchodzi w życie w kilku terminach, w których trudno się połapać. Pierwszy z nich upływa już wkrótce, bo 10 grudnia, o czym wie niewiele firm. I choć sankcji nie ma, to jednak utrudniony kontakt z urzędami np. skarbowym, może być wystarczającym bodźcem do założenia takiej skrzynki.

02.11.2023

Przedsiębiorcy nie powinni mieć ani nadpłaty, ani dopłaty składki zdrowotnej

PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse Polski Ład

W związku z rozliczeniem składki zdrowotnej za 2022 rok Krajowa Administracja Skarbowa przekazała ZUS informacje o 1,1 mln przedsiębiorców. ZUS z kolei przesłał KAS dane o około 2,5 mln przedsiębiorców – dowiedział się serwis Prawo.pl. Według MF, sam fakt wystąpienia rozbieżności pomiędzy danymi KAS a ZUS nie musi oznaczać nieprawidłowości. Zdaniem prawników, to że przedsiębiorcy mieli nadpłatę i niedopłatę jest jednak dowodem, jak bardzo nieprzygotowane były zmiany wprowadzone Polskim Ładem.

02.11.2023

Zła legislacja kładzie się cieniem na procedurze cywilnej, część przepisów do uchylenia

Prawo cywilne

1 lipca br. wszedł w życie przepis, zgodnie z którym organ egzekucyjny może w określonych przypadkach odmówić wszczęcia egzekucji. Prawnicy podkreślają, że powinien zostać uchylony. Nie koreluje z innymi przepisami, nie zawiera gwarancji - np. możliwości uzupełnienia wniosku o wszczęcie egzekucji. Jest też przykładem fatalnej legislacji. Przy okazji podkreślają, że takich problemów w nowelach procedury cywilnej z ostatnich lat jest znacznie więcej.

02.11.2023