Nie wzrośnie dopłata na mleko dla uczniów

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie określające wysokość dopłaty na mleko dla szkół. W roku szkolnym 2014/2015 utrzymana zostanie na poziomie 118 mln zł.

24.06.2014

Zmiana ws. darmowych podręczników opublikowana

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację ustawy o systemie oświaty (Dz. U. poz. 811), regulującą tryb finansowania i udostępniania rządowych podręczników. Większość zmian wejdzie w życie 8 lipca...

24.06.2014

Od września język obcy także w przedszkolu

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie zmieniające podstawę programową wychowania przedszkolnego. Po nowelizacji od 1 września 2014 r., jeśli tak zdecyduje dyrektor przedszkola lub osoba...

23.06.2014

Nowe gwarancje de minimis

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie regulujące udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów. Przepisy będą obowiązywać od 1 lipca...

21.06.2014

Karta Nauczyciela jednak bez reformy?

Nie wiadomo, jakie będą dalsze losy zmian w Karcie Nauczyciela, które MEN obiecuje już od dwóch lat. Resort ogłosił plan prac na 2014 r., ale nie ma w nim wzmianki o noweli Karty.

13.06.2014

Senat przyjął nowelę ws. bezpłatnych podręczników

Senat nie zgłosił poprawek do nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Zakłada ona stopniowe zaopatrzenie uczniów w bezpłatne podręczniki szkolne, począwszy od września tego roku. Od 2017 r. będą mogli...

12.06.2014

Książki do plastyki bez opinii rzeczoznawcy

Podręczniki do zajęć z zakresu edukacji muzycznej, plastycznej, zajęć komputerowych i technicznych dla klas IIII szkoły podstawowej nie będą podlegały ocenie rzeczoznawcy. MEN uważa, że nie jest to...

10.06.2014

Reklamacja w telekomunikacji na piśmie lub mailem

Od 8 czerwca br. składając reklamację do dostawcy usługi telekomunikacyjnej sami możemy wybrać w jakiej formie ma nam zostać udzielona odpowiedź (na piśmie czy drogą elektroniczną).

09.06.2014