11 maja wchodzi w życie nowelizacja ustawy o informatyzacji

Samorząd terytorialny

Ustawa, która ułatwi kontakt obywateli i przedsiębiorców z administracją publiczną i sądami administracyjnymi, oraz zwiększy liczbę i jakości e-usług, została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 10...

11.02.2014

Język obcy również dla przedszkolaków

Wprowadzenie obowiązkowej, bezpłatnej nauki języka obcego w przedszkolach przewiduje projekt nowelizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego. Projekt został...

07.02.2014

Ustawa o ochronie lokatorów z tekstem jednolitym

Samorząd terytorialny

31 stycznia opublikowano w Dzienniku Ustaw tekst jednolity ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (poz. 150).

05.02.2014

Pensje nauczycieli bez zmian

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę budżetową na 2014 r. Kwoty bazowe będące podstawą wyliczania nauczycielskich wynagrodzeń pozostają bez zmian.

05.02.2014

"Ustawa rekrutacyjna" już obowiązuje

W sobotę, 18 stycznia 2014 r., wchodzi w życie nowelizacja zmieniająca zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli. Dostosuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

18.01.2014

Rejestr TERYT zaktualizowany

Samorząd terytorialny

Z dniem 1 stycznia br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów aktualizujące krajowy rejestr urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT).Artykuł pochodzi zprogramu LEX dla Samorządu...

17.01.2014

System powiadamiania ratunkowego kompleksowo uregulowany

Samorząd terytorialny

Z dniem 1 stycznia br. weszły w życie przepisy kompleksowo normujące zagadnienia z zakresu systemu powiadamiania ratunkowego. System ten opiera się na centrach powiadamiania ratunkowego (CPR),...

13.01.2014