Nowelizacja, nad którą pracuje MEN, doda do ustawy o systemie oświaty przepis, według którego oferowanie szkołom korzyści za wybór konkretnego podręcznika będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji. Oznacza to, że prezes UOKiK będzie mógł nałożyć na przedsiębiorców kary finansowe za stosowanie takich praktyk.
Taka zmiana jest zbędna, ponieważ takie przepisy już istnieją - uważa ZNP. Dodatkowo, zdaniem związkowców, dodanie takiej regulacji jest niestosowne, ponieważ obowiązkiem każdego nauczyciela jest rzetelne wykonywanie swojej pracy i kształtowanie u uczniów postaw moralnych.
W opinii do projektu związkowcy krytykują również wprowadzenie do ustawy o systemie oświaty zasad dopuszczania podręczników do użytku szkolnego. Według ZNP procedurę tę nadal powinno regulować rozporządzenie. Związek chce także, by rada pedagogiczna miała wpływ na wybór podręcznika przez dyrektora, a nie - jak proponuje MEN - tylko zatwierdzała podjętą już decyzję. Pełna treść opinii>>

Polecamy: Wkrótce kolejne zmiany w prawie oświatowym

Reforma dotycząca darmowych podręczników będzie jednym z tematów III zjazdu AZDS, który odbędzie się 29 maja 2014 r. w Warszawie. Program>>