1. Gmina kupi uczniom podręczniki
Nowela ustawy o systemie oświaty, nad którą pracuje obecnie ministerstwo, określi procedury zakupu oraz udostępnienia uczniom darmowych podręczników. Większość obowiązków spocznie na samorządach.
Projekt zakłada, że organy prowadzące szkoły kupią książki i udostępnią je uczniom. W przypadku zaś, gdy nauczyciele zdecydują się na prowadzenie zajęć bez wykorzystywania podręcznika, szkoła zapewni wszystkim uczniom bezpłatny dostęp do niezbędnych materiałów edukacyjnych.

Dyrektor szkoły sam określi zasady wypożyczania podręczników

Określa również, jak będą wyglądać książki udostępniane uczniom - zakazane będzie umieszczanie w nich zadań, które uczeń rozwiązuje w podręczniku.

Uczeń nie rozwiąże zadań w książce

Dodatkowo wydawcy nie będą już mogli oferować szkołom dodatkowych korzyści za wybór konkretnego podręcznika. Przypadkami łamania przepisów zajmie się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który będzie nakładał kary na przedsiębiorców stosujących niedozwolone praktyki.

UOKiK nałoży karę za oferowanie dodatków przy wyborze podręcznika

Treść noweli skrytykowały inne resorty oraz Rządowe Centrum Legislacji. W trakcie uzgodnień międzyresortowych Ministerstwo Finansów zwróciło uwagę, że MEN źle wyliczył dochody, które przyniesie wprowadzenie nowych rozwiązań.

Resort finansów: MEN źle wyliczył dochody z rządowego podręcznika

Według resortu administracji nowe przepisy mogą nadmiernie obciążyć samorządy, ponieważ MEN nie wziął pod uwagę cen rynkowych podręczników.

MEN: rodzice nie dopłacą do droższej książki

Z kolei według rządowych prawników zmiany budzą wątpliwości konstytucyjne - zwłaszcza zaś w części dotyczącej praw i obowiązków wydawców.

RCL: nie można karać wydawcy za pomyłkę

2. Asystent pomoże poprowadzić lekcje
Senat zajmie się wkrótce nowelą, która pozwoli na zatrudnianie w szkole asystentów nauczycieli, którzy pomogą pedagogom w wykonywaniu obowiązków. Asystentów nie będą obowiązywały przepisy Karty Nauczyciela. Nowela pozwoli również na cofnięcie do zerówki sześciolatka, który nie radzi sobie z nauką w pierwszej klasie.

Szkoła zatrudni asystenta nauczyciela - ustawa uchwalona

Zmianie sprzeciwiają się nauczycielskie związki zawodowe, które obawiają się, że samorządy będą nadużywać nowych przepisów. Związek Nauczycielstwa Polskiego zamierza protestować przeciwko wprowadzeniu nowelizacji.

ZNP rozpoczyna protest przeciwko przepisom o asystentach nauczycieli

3. Kolejny rok bez podwyżek dla nauczycieli
Resort edukacji przygotował projekt rozporządzenia  w sprawie stawek nauczycielskiego wynagrodzenia od nowego roku szkolnego. @page_break@

Wynagrodzenia mają zostać utrzymane na obecnym poziomie.
Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od września - podobnie jak obecnie - będą wynosić:
- dla nauczyciela stażysty: 2.265 zł;
- dla nauczyciela kontraktowego: 2.331 zł;
- dla nauczyciela mianowanego: 2.647 zł;
- dla nauczyciela dyplomowanego: 3.109 zł.

Nauczyciele bez podwyżek przez kolejny rok

4. Szkoła zorganizuje etykę dla jednego ucznia
Zmiana zapisów wynika z konieczności wykonania wyroku z dnia 15 czerwca 2010 r. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz) w Strasburgu w sprawie Grzelak przeciwko Polsce (skarga 7710/02). Rozporządzenie nowelizujące skreśla zapis, uzależniający możliwość utworzenia grupy międzyszkolnej lub pozaszkolnego punktu katechetycznego od zgłoszenia co najmniej trzech uczniów.

Etyka nawet dla jednego ucznia - rozporządzenie podpisane

5. Język obcy będzie nauczany od przedszkola
Resort edukacji planuje również zmianę podstawy  programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego. Już od 1 września 2014 r., jeśli tak zdecyduje dyrektor przedszkola dzieci będą uczyły się języków obcych w ramach realizacji podstawy programowej. Obowiązek nauki języków obcych dla dzieci pięcioletnich zostanie wprowadzony od 1 września 2015 r., a dla młodszych dzieci od 1 września 2017 roku.

Język obcy również dla przedszkolaków

Aby zwiększyć liczbę osób uprawnionych do prowadzenia zajęć z języka obcego w przedszkolu, zmieni się rozporządzenie dotyczące kwalifikacji nauczycieli przedszkolnych. Projekt noweli zakłada, że do 31 sierpnia 2020 r. zajęcia z języka obcego w przedszkolu poprowadzi nauczyciel przedszkolny, który legitymuje się świadectwem znajomości języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym.

MEN chce złagodzić wymogi dotyczące nauczycieli angielskiego w przedszkolu

6. Zmienią się zasady szkolenia egzaminatorów
Szkolenia egzaminatorów zostaną dostosowane do nowej formuły sprawdzianu i egzaminów: gimnazjalnego i maturalnego, która w pełni zacznie obowiązywać od 2015 r. Zmienią się zwłaszcza wymogi dotyczące sprawdzania części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej lub etnicznej oraz języka regionalnego.

Będą zmiany w szkoleniu egzaminatorów

7. Kursy poprowadzą tylko niektóre placówki
Od przyszłego roku kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli będą mogły prowadzić jedynie akredytowane placówki. Nowe przepisy będą obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. Chodzi o kursy dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu w zakresie przygotowania pedagogicznego i pedagogiki specjalnej oraz kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli szkół i placówek artystycznych.

Od przyszłego roku kursy dla nauczycieli zorganizują tylko akredytowane placówki