Resort edukacji przekazał do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Zmiana zakłada, że już od 1 stycznia 2015 r. kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli będą mogły organizować tylko akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli.
To o rok szybciej niż przewidują obecnie obowiązujące przepisy, które takie ograniczenie wprowadzają dopiero za dwa lata. Chodzi o kursy dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu w zakresie przygotowania pedagogicznego i pedagogiki specjalnej oraz kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli szkół i placówek artystycznych. Bez ww. zmiany w przepisach do 1 stycznia 2016 r. takie kursy prowadzone będą bez ograniczeń przez publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli. Treść projektu rozporządzenia>>