Po wprowadzeniu do ustawy o systemie oświaty przepisu umożliwiającego MEN tworzenie własnych podręczników, resort pracuje nad doprecyzowaniem procedury oraz zasad udostępniania uczniom darmowych książek. Projekt w tej sprawie spotkał się z krytyką Ministerstwa Finansów oraz Rządowego Centrum Legislacji.
To ostatnie zwraca uwagę, że nakazanie wydawcom, by w terminie do 5 lipca 2014 r. dostosowali podręczniki do nowych wymogów narusza Konstytucję.
"Trudno uznać, że wydawcy będą mieli wystarczającą ilość czasu do przystosowania się do tak gruntownie zmienionych warunków prowadzenia działalności w zakresie podręczników dla uczniów klas pierwszych". - czytamy w opinii.
Rządowym ekspertom nie podoba się również pomysł wprowadzenia odpowiedzialności karnej za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia o tym, że podręcznik dostosowano do nowych zasad. RCL zauważa, że kryteria, które bierze się pod uwagę, stwierdzając, czy książka spełnia ustawowe wymogi, maja charakter ocenny. Trudno zatem - zdaniem RCL - by ich niespełnienie przesądzało o odpowiedzialności karnej wydawcy. Pełna treść projektu i opinie>>

Polecamy: Resort finansów: MEN źle wyliczył dochody z rządowego podręcznika